Element Linköping, Malmslätt

Element Materials Technology erbjuder materialteknisk provning och analys, tekniska utredningar, rådgivning och utbildning för kvalitetssäkring av material och processer inom metall/svets, komposit, polymerer, ytbehandling, drivmedel och smörjmedel.

På Malmens flygområde i utkanten av Linköping, finns vårt laboratorium för analys av drivmedel och smörjmedel, där vi erbjuder en stor bredd av kvalitetskontroller av driv- och smörjmedelsprodukter samt oljeanalyser för tillståndskontroll av oljesmorda system. Våra experter deltar också i tekniska utredningar och håller utbildningar inom driv- och smörjmedelsområdet.