Att utbrottet och spridningen av coronavirus (covid-19) har stor påverkan på vår omgivning är ett faktum, och vi följer utvecklingen noga.

Hos Element är vår personal på plats och våra provningslaboratorier i drift. Kontakta vårt team i vanlig ordning för förfrågningar, så återkommer vi till dig snarast möjligt.

Försiktighetsåtgärder inom Element

Vi har vidtagit åtskilliga steg för att minska covid-19s påverkan på våra anställda, vår verksamhet och därmed även våra kunder. Uppdrag ute hos kund påverkas till viss del och många besök på våra laboratorier och personliga kundmöten är tillsvidare uppskjutna, men vi står självklart redo att hjälpa dig med provning, utredningar och rådgivning i vanlig ordning.

Som ett globalt företag där säkerheten alltid sätts i främsta rummet, vet Element hur viktigt det är att vidta åtgärder på ett systematiskt, konsekvent och lämpligt sätt - för våra anställda och deras familjer, våra kunder, våra leverantörer och för samhället där vi verkar. 

Nästa steg

Element fortsätter att övervaka situationen och de råd och beslut som kommer från Världshälsoorganisationen (WHO), regering och hälsovårdsmyndigheter. Vår prioritering kommer även fortsättningsvis att vara att minimera risker för våra anställda, deras familjer och våra kunder. Om vi behöver anpassa våra åtgärder ytterligare till följd av förändrade omständigheter, kommer vi att informera om detta.

Om du har brådskande frågor, vänligen kontakta din vanliga kontaktperson på Element eller via info.se@element.com.  

Med vänliga hälsningar,
Björn Kullman
General Manager Element Materials Technology AB