Luchtkwaliteit, lawaai en trillingen kunnen aanzienlijke milieueffectproblemen veroorzaken en moeten tijdens het planningsproces in overweging worden genomen om te voldoen aan de nationale wetgeving en het lokale milieu te beschermen. Element biedt belangrijke diensten die de kritieke gegevens genereren die vereist zijn om onafhankelijke milieueffectbeoordelingsdiensten uit te voeren.

 

Wat is een milieueffectbeoordeling?

Een milieueffectrapportage (MER) is een zeer gelokaliseerd onderzoek dat wordt uitgevoerd door de luchtkwaliteits-, lawaai- en trillingsteams van Element om de algehele milieueffecten van nieuwe ontwikkelingen te identificeren.

Milieueffectbeoordelingen moeten zo snel mogelijk worden uitgevoerd om de gevolgen voor natuurlijke leefomgevingen, omliggende gemeenschappen en ecosystemen in bredere gebieden in kaart te brengen.

Of het nu gaat om het ontwikkelen van een nieuwe locatie of het wijzigen van het gebruik van een bestaande locatie, de onderzoeken worden uitgevoerd volgens alle relevante nationale wetgeving en internationale normen. Ze tonen aan uw lokale autoriteit aan dat de ontwikkeling binnen de lokale bestemmingsplan  (omgevingswet) valt.

 

Diensten voor milieueffectbeoordeling: Luchtkwaliteit

 • Levering van diensten voor milieueffectbeoordeling (MER)
 • Nulmeting voor luchtkwaliteitsonderzoek
 • Programma's voor lucht emissiemonitoring in de procesindustrie
 • Statistische/directionele analysemogelijkheden
 • Kosteneffectieve technieken zijn in realtime beschikbaar voor kortere studies of momentopnamebeoordeling
 • Diverse emissie metingen beschikbaar (stof/zware metalen/dioxine/fuoride/PAKS/BETX)
 • Directe meting van verontreinigende stoffen in de omgevingslucht (immissie)
 • Geurmonitoring en impactmodellering
 • Beoordeling van dispersiemodellering met behulp van AERMOD- en ADMS-Roads-software
 • Schoorsteen bemonstering en emissiebewaking

 

Diensten voor milieueffectbeoordeling: Geluid en trillingen 

Akoestiek omgeving 

 • Levering van diensten voor milieueffectbeoordeling (MER) 
 • Geluidsmodellering met behulp van CadnaA (Computer Aided Noise Abatement)-software 
 • Milieugeluid- en trillingsbeoordelingen ter ondersteuning van planningstoepassingen, ondersteuning voor milieuvergunningen en Arbo metingen 
 • Beoordelingen van bouw en sloop 
 • Onderzoek naar industriële en commerciële omgevingsgeluiden overeenkomstig de omgevingswet
 • Beoordelingen van verkeers-, spoor- en luchtvaartgeluiden 
 • Trillingsonderzoeken en -beoordelingen op de grond ]
 • Akoestische camera-onderzoeken voor identificatie van probleemgeluiden 
   

Architectonische akoestische testen 

 • Architectonisch akoestisch ontwerp 
 • Bijstand bij het vervullen van voorwaarden met betrekking tot planningsvergunningen 

Als leden van het Institute of Acoustics (IOA) kunnen onze experts gespecialiseerde test-, beoordelings- en modelleringsdiensten bieden op alle gebieden van de omgevingsakoestiek.

 

Een milieueffectbeoordeling uitvoeren 

Milieueffectrapportage (MER) is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om de significante effecten van een project of ontwikkelingsvoorstel op het milieu te beoordelen.

Een milieueffectbeoordeling heeft zes hoofdfasen. Als een milieueffectrapportage vereist is, wordt een milieueffectbeoordelingsrapport geschreven en ingediend met de aanvraag voor ontwikkelingstoestemming. 

 • Screening                                   
 • Verkennend onderzoek
 • Het milieueffectbeoordelingsrapport voorbereiden  
 • Een aanvraag doen en consultatie
 • Besluitvorming
 • Beoordelingswerkzaamheden na het besluit
   

Het voordeel van Element 

Al onze meetapparatuur wordt routinematig gekalibreerd door externe laboratoria om de nauwkeurigheid van de gegevens te garanderen en volledige transparantie te bieden aan regelgevende instanties.

Voor meer informatie over de diensten die wij leveren aan de planningsadviesindustrie, kunt u vandaag nog contact met ons opnemen (Link naar engelse website).

 

Onze milieutestdiensten omvatten:

 

Vezoek onze Engelse website voor meer informatie over onze volledige reeks milieucompliancediensten.

Ons team van meer dan 9.000 betrokken experts in Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Australië, Azië en Afrika staat klaar om u te helpen. 

Neem vandaag nog contact op met een expert.