Element är världens största leverantör av oberoende provningstjänster inom Aerospace.

Element levererar globalt ett mycket omfattande utbud av materialtekniska tjänster mot Aerospace, en verksamhet som omfattas av ett stort antal ackrediteringar, godkännanden och långsiktiga samarbetsavtal med världens ledande flygplanstillverkare. Med denna erfarenhet är vi också väl inlästa på branschens kvalitetskrav och standarder. Våra verksamheter i Sverige härstammar från flyg- och försvarsindustrin sedan flyget var ungt. 

Inom det materialtekniska området erbjuder vi provning, utredningar, rådgivning och utbildning för kvalitetssäkring inom metalliska material, kompositmaterial, polymerer, ytbehandling samt inom drivmedel och smörjmedel. Element erbjuder internationellt även ett stort utbud av tjänster för provning av uppriggade komponenter och produkter.

Inom det mättekniska området erbjuder vi kalibrering av mätinstrument, mätdon och givare inom ett mycket brett område, samt uppmätning av fixturer, referensprov och utfallsprov för produktionskontroll.

Elements statement ”We Make Certain” sammanfattar vårt åtagande att bidra till att material, produkter och processer uppfyller våra kunders krav avseende säkerhet, kvalitet och prestanda.

 

Fråga en expert eller begär en offert