Att säkerställa rätt kvalitet i varje led är viktigt för att undvika kostsamma problem längre fram i värdekedjan. Elements ackrediterade laboratorier hjälper er med provning enligt internationella standarder för kontroll av materialegenskaper och miljötålighet mot ställda krav.

Ankomstkontroll, Processkontroll, Leveranskontroll

Vid arbetstoppar och specialbehov är Element en unik resurs av provutrustning, metoder, ackrediteringar och materialteknisk expertis som byggts upp under decennier tillsammans med våra kunder inom en mängd olika branscher.

Vi kan bistå med allt från kvalitetskontroll av inkommande material och legoarbeten, interna processer och leveranskontroll. Med en stark oberoende provningspartner får ni en kompetent, opartisk bedömning genom exempelvis oförstörande inspektion, kontrollmätning av detaljer eller metallografiska stickprovskontroller.

 

Bend Test
Materialprovning

Ackrediterad materialprovning med snabba genomloppstider

Element erbjuder ett brett utbud av provning och undersökningar av metalliska och icke-metalliska material, t ex inom smide, valsning, gjutning och pulverbaserade material, samt inom värmebehandling, svetsning, limning, ytbehandling, målning mm.

Att anlita en opartiskt och ackrediterad provningspartner innebär en extra säkerhet och kvalitetsstämpel för er verksamhet. Provningen utförs enligt internationella EN-, ISO- och ASTM-standarder, där ett flertal metoder är ackrediterade av Swedac enligt ISO/IEC 17025. Vi kan också utföra provning enligt er egen kravspecifikation. 

I vår verkstad utför vi provuttag ur detaljer och tillverkar provstavar i de allra flesta material. Även i udda och mer svårbearbetade material, där vi kan säkerställa att materialets egenskaper inte påverkas inför provningen.

Materialanalys och metallografiska undersökningar

 • Mikroskopering och SEM-analys för bestämning av t ex mikrostruktur och kornstorlek
 • Komplett kemisk materialanalys för bestämning av kemisk sammansättning
 • PMI, positive material identification, för bestämning av legering genom snabb screening av kemisk sammansättning

Mekaniska egenskaper, hållfasthetsprovning

 • Dragprov, temperaturområde -70 °C till 1 000 °C
 • Slagseghetsprov, temperaturområde -110 °C till 500 °C
 • Hårdhetsprovning Vickers, Rockwell och Brinell
 • Bockprov av svetsfogar och solida material
 • Utmattningsprov genom lågcykel-, högcykel- eller termomekanisk utmattning

Ytteknik och korrosion

 • Rengöringsteknik och identifiering av föroreningar
 • Kontroll av ytbehandlingsbad
 • Kontroll av vidhäftning, skikttjocklek, korrosionsbeständighet mm

Oförstörande provning och inspektion (OFP)

OFP används för att upptäcka sprickor, svetsdefekter, inneslutningar och korrosion, bestämma skikttjocklekar och andra materialegenskaper. Batchprovning eller inspektion av enstaka detaljer med certifierad personal utförs i våra lokaler eller erbjuds på plats hos er beroende på metod:

 • Virvelströmsprovning (ET, Eddy Current Testing, Induktiv provning) 
 • Magnetpulverprovning (MT)
 • Penetrantprovning (PT)
 • Radiografisk provning (RT, Röntgenprovning)
 • Ultraljudprovning (UT) 
Koordinatmätning

Kontrollmätning av detaljer i CMM

Vi utför kontrollmätning av detaljer i koordinatmätmaskin (CMM) i vårt laboratorium eller på plats med portabel utrustning. Uppmätning av fixturer, referensprov, prototyp, utfallsprov, first article inspection (FAI), reverse engineering mm.

Tekniska utredningar

Skadeutredningar och materialtekniskt stöd

Ibland händer det oväntade, och våra experter kan rycka ut för att bistå med rådgivning eller utredningar vid kvalitetsproblem med inköpta legoarbeten, interna processer eller för att opartiskt bedöma orsaken till reklamationer, skador och haverier. Det kan handla om sprickbildning, korrosion, problem med ytskikt mm. Våra materialtekniker har lång erfarenhet av materialvalsfrågor, tekniska utredningar och skadeundersökningar.

Vi hjälper dig! Ställ en fråga eller begär offert

Kontakta oss