Element är en av världens främsta resurser inom oberoende materialtekniska tjänster. Vi erbjuder expertis och laboratorieresurser för kvalitetssäkring av material och processer, från utveckling och produktion till skadeutredningar och underhållsstöd.

Våra kompetensområden innefattar metalliska material, polymerer, kompositmaterial och ytteknik. Vår kärnkompetens är kunskapen om olika materials egenskaper och möjligheter, hur de påverkas under produktion och vad som händer när de utsätts för påkänningar i sin driftsmiljö.

Med erfarna specialister och breda laboratorieresurser hjälper vi dig att kvalitetssäkra drift och prestanda under hela produktens livslängd. 

Materialprovning och utredningar

Upptäck våra tjänster inom materialteknik

Mekanisk provning

Vi utför dragprov, slagprov, utmattningsprov mm för bestämning av hållfasthet vid statisk eller dynamisk last i olika temperaturområden.

Läs mer

Metallografi

 Genom mikroskopering, SEM-analys mm kan materialets egenskaper och sammansättning bestämmas, samt brottytor bedömas mm.

Läs mer
Non Destructive Testing 640x480

Oförstörande provning

OFP används för att upptäcka t.ex. sprickor, svetsdefekter, inneslutningar och korrosion, bestämma skikttjocklekar och andra materialegenskaper.

Läs mer

Kemisk analys och termoanalys

Vi utför analys av sammansättning och egenskaper hos material och substanser för kvalitetskontroll och i utredningssyfte.  

Läs mer

Skadeutredning

Vi utreder skador och haverier hos produkter och system. Ökad förståelse för skadeförlopp och skadans ursprung kan också minska framtida risker.  

Läs mer

Kompositmaterial

Vi erbjuder expertis och resurser för kvalitetssäkring av kompositmaterial, från kvalificering av material och tillverkningsmetoder till reparationsteknik.

Läs mer

Polymera material

Vi erbjuder provning, rådgivning och utbildning för kvalitetssäkring av polymera material och processer, t.ex. lim, tätningsmedel gummi och plast.

Läs mer
Coatings Pull-off Test

Ytteknik

Vi erbjuder expertis och provning för kvalitetssäkring av målningssystem och galvanisk ytbehandling, t.ex. kulör, glans, vidhäftning och korrosionsskydd.

Läs mer
Corrosion-Testing 640x480

Korrosionsprovning

Vi hjälper dig att säkerställa rätt korrosionsskydd genom provning och utvärdering av korrosionsbeständigheten hos olika material och ytbeläggningar.

Läs mer

Svetsning och hårdlödning

Vi erbjuder praktisk svetsrådgivning, problemlösning, svetsarprövning, utbildning och provning av svetsar.

Läs mer

Driv- och smörjmedel

Våra analystjänster hjälper dig att undvika kostsamma driftstopp. Vi utför oljeanalyser samt kvalitetskontroll av drivmedel och smörjmedelsprodukter.

Läs mer

Fråga en expert eller begär en offert

Kontakta oss