Element är en av världens främsta resurser inom oberoende materialtekniska tjänster. Vi erbjuder expertis och laboratorieresurser för kvalitetssäkring av material och processer, från utveckling och produktion till skadeutredningar och underhållsstöd.

Vår kärnkompetens är kunskapen om olika materials egenskaper och möjligheter, hur de påverkas under produktion och vad som händer när de utsätts för påkänningar i sin driftsmiljö. Med erfarna specialister och breda laboratorieresurser hjälper vi dig att kvalitetssäkra drift och prestanda under hela produktens livslängd. 

Våra kompetensområden:

  • Metalliska material, med specialistkunskaper inom lättviktsmaterial, additiv tillverkning, HIP och svetsning/hårdlödning.
  • Polymera material, inkl. plast, gummi, lim och tätningsmedel.
  • Kompositmaterial, med fokus på kolfiberkompositer inkl. materialval, tillverkningsprocesser och reparationsteknik.
  • Ytbehandling, inkl. våtlackering, pulverlackering och galvanisk ytbehandling.
  • Drivmedel och smörjmedel, med breda laboratorieresurser för kvalitetskontroller och oljeanalys för tillståndskontroll av oljesmorda system.

Materialprovning och utredningar

Metallografi

 Genom mikroskopering, SEM-analys mm kan materialets egenskaper och sammansättning bestämmas, samt brottytor bedömas mm.

Läs mer
Corrosion-Testing 640x480

Korrosionsprovning

Vi hjälper dig att säkerställa rätt korrosionsskydd genom provning och utvärdering av korrosionsbeständigheten hos olika material och ytbeläggningar.

Läs mer

Kemisk Analys

Vi utför analys av sammansättning och egenskaper hos material och substanser, t.ex. kvalitetskontroll, föroreningsanalys och i tekniska utredningar.  

Läs mer

Skadeutredning

Vi utreder skador och haverier hos produkter och system. Ökad förståelse för skadeförlopp och skadans ursprung kan också minska framtida risker.  

Läs mer
Service

Svetsteknik

Element hjälper dig med praktisk svetsrådgivning, problemlösning, svetsarprövning, utbildning och provning av svetsar.

Läs mer
Non Destructive Testing 640x480

Oförstörande provning

OFP används för att upptäcka t.ex. sprickor, svetsdefekter, inneslutningar och korrosion, bestämma skikttjocklekar och andra materialegenskaper.

Läs mer
services

Ytbehandlingsteknik

Vi hjälper dig att välja rätt ytbehandling. Element erbjuder expertis och opartisk provning för kvalitetssäkring av målningssystem och galvanisk ytbehandling.

Läs mer
Service

Polymera material

Element erbjuder provning, rådgivning och utbildning för kvalitetssäkring av polymera material och processer, t.ex. lim, tätningsmedel gummi och plast.

Läs mer
Service

Kompositmaterial

Element erbjuder kvalitetssäkring av kompositmaterial, från kvalificering av material och processer till reparationsteknik.

Läs mer
Service

Analys av drivmedel och smörjmedel

Kvalitetskontroll av drivmedel och smörjmedel, samt oljeanalyser för tillståndskontroll av oljesmorda system.

Läs mer
Service

Mekanisk Provning

Ackrediterad materialprovning med kvalificerad rådgivning. Vi utför bland annat dragprov, slagprov, utmattningsprov och hårdhetsmätning.

Läs mer

Fråga en expert eller begär en offert

Kontakta oss