Element erbjuder bred kompetens och resurser inom metallurgi och metallografiska undersökningar, inom såväl konventionella konstruktionsmaterial som nya avancerade stål och lättmetaller. Genom mikroskopering och provning av metallers och legeringars struktur och utseende hjälper vi dig att bedöma och bestämma materialets egenskaper.

Breda resurser inom metallografi

I våra laboratorier utför vi materialanalyser av alla typer av metaller. Vi erbjuder bland annat:

 • Mikro- och makroundersökning av svets- och lödförband
 • Materialkaraktärisering
 • Fasandelmätning
 • Kornstorleksmätning
 • Mikrostrukturundersökning
 • Hårdhetsmätning Brinell, Vickers och Rockwell
 • Studier på nya och avancerade material
 • Skadeutredningar och fraktografi; bedömning av brottytor
 • Undersökningar i fält
Vår utrustning inom metallografi inkluderar bland annat:
 • SEM (Svepelektronmikroskop)
 • EDX (Energy Dispersive X-ray spektroskopi)
 • LOM (Ljusoptiska mikroskop)
 • Automatiserad hårdhetsmätare

Fråga en expert eller begär en offert