Med över 100 års erfarenhet i branschen är Element en av världens främsta resurser för provningstjänster riktade mot energisektorn.

Flera av våra laboratorier runt om i världen är specialiserade på provning mot olja och gasproduktion, kärnkraft, gasturbintillverkare och med en ökad inriktning mot aktörer inom förnyelsebar energiproduktion.

Element i Sverige tillhandahåller materialteknisk provning, rådgivning och utredningar för kvalitetssäkring av metaller, från traditionella stål och lättmetaller till nya pulverbaserade material och komponenter, samt ett brett utbud av tjänster inom ytteknik, svetsning, limning mm. Vi erbjuder även utbildning och certifiering inom bl.a. svetsning för certifiering av personal och procedurer enligt branschens krav.

Vi erbjuder även tekniskt underhållsstöd till industrin inom det materialtekniska området, genom oljeanalyser för tillståndskontroll av turbiner och hydraulik, kvalitetskontroll av turbinbränslen och diesel, samt genom kalibrering av mätinstrument och givare.

 
Elements statement ”We Make Certain” sammanfattar vårt åtagande att bidra till att material, produkter och processer uppfyller våra kunders krav avseende säkerhet, kvalitet och prestanda. 

 

Fråga en expert eller begär en offert