Regelbunden oljeanalys utgör ett viktigt underlag för det planerade underhållet. Vid oljeanalysen kontrolleras oljans kvalitet och smörjförmåga, samt ger dig diagnostik över systemets kondition genom tidiga tecken på slitage och inläckage av föroreningar.

I de fall förslitning i mekaniska system leder till haveri eller driftavbrott beror det nästan uteslutande på otillräcklig eller felaktig smörjning. Genom Element får du tillgång till bred kompetens och resurser inom smörjmedel, samt oberoende analyssvar från ett ackrediterat laboratorium.

Vi erbjuder analyspaket med kontroll av de viktigaste egenskaperna
 • Hydraulolja
 • Motorolja bensin/diesel
 • Transmissionsolja (växellådor)
 • Turbinoljor från gasturbiner och ångturbiner
 • Turbinoljor från gasturbinmotorer (flyg)
 • Smörjfett
Typiska egenskaper som kontrolleras
 • Utseende, färg
 • Viskositet
 • Syratal, Bastal
 • Additivnivåer
 • Slitagemetaller
 • Föroreningshalter, t ex oxidation, nitrering, sot, glykol, vatten, bränsle
 • Partikelinnehåll, partikelräkning
 • PQ index
 • Olösliga föroreningar
 • Flampunkt
 • Luftavskiljning
 • Vattenseparation
 • Skumning
 • Oxidationsstabilitet
 • Antioxidanter, RULER
 • Varnish, MPC
 • Korrosionsskydd

Fråga en expert eller begär en offert