Vår verksamhet präglas av höga kvalitetskrav hos våra kunder.

Element innehar ackreditering från Swedac enligt ISO/IEC 17025 för en mängd provmetoder och kalibreringsstorheter, samt en rad ytterligare ackrediteringar, certifikat och kundgodkännanden. 

Vårt kvalitetssystem är certifierat enligt ISO 9001 och vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001

 

Ackreditering ISO/IEC 17025

Element Materials Technology AB innehar ackrediteringsnummer 0067 hos Swedac. Läs mera om omfattningen här.

Element Metech AB innehar ackrediteringsnummer 0012 hos Swedac. Läs mera om omfattningen här.

 

Ackreditering Nadcap

Element Materials Technology AB innehar Nadcap-ackreditering för provning av metalliska och icke-metalliska material. Kontakta oss för mer information. 

Element Materials Technology AB

ISO 9001 

ISO 14001

Element Metech AB

ISO 9001 

ISO 14001

Vårt engagemang

Element är en av världens ledande leverantörer av tjänster inom provning, kalibrering, inspektion och certifieringar. Vi har åtagit oss att uppnå vår mission, vision och vårt syfte på ett professionellt och etiskt sätt. Våra värderingar definierar vår kultur och genomsyrar allt vi gör.

Elements policy är att integrera kvalitet, teknisk och kommersiell förträfflighet inom alla aspekter i vår verksamhet och detta uppnås genom implementering av vårt verksamhetsledningssystem. Element strävar efter kontinuerliga förbättringar inom kvalitet, leverans av tjänster och operativ prestanda. Detta uppnås genom aktiva prestandamätningar.

Vi strävar efter att ge förträfflig service och valuta för pengarna. Implementering av bästa praxis är grundläggande för att möjliggöra för Element att uppfylla detta åtagande. Vår interna kvalitetssäkring, våra tekniska och operativa program säkerställer att våra procedurer och processer är robusta, smarta och effektiva samt att Element levererar enastående service till sina kunder.

Vår partnerapproach

Vi samarbetar med våra kunder för att erbjuda tjänster inom provning, kalibrering, inspektion och certifiering som bekräftar kvaliteten och integriteten hos deras produkter, material och tjänster. Vår unika approach gör det möjligt för våra kunder att ta till sig teknologiska framsteg samtidigt som produktsäkerhet- och kvalitet säkerställs.

Element är stolta över sitt rykte att skapa och upprätthålla sunda partnerskap för affärer och samarbete. Vi strävar efter att överträffa våra kunders förväntningar där det är möjligt och efter att ge mervärde till deras affärsverksamhet genom att leverera enastående kundservice samt teknisk och operativ excellens.

Elements medarbetare är kunniga, högutbildade och kompetenta. Många är ledande inom sitt område och sitter på den kunskap och passion som behövs för att bedriva bästa praxis vid tillhandahållande av våra tjänster.

Våra medarbetare uppmuntras aktivt att förnya sig och fokuserar på att stödja våra kunder i att säkerställa att materialen och produkterna de tillverkar är säkra, kvalitativa, förenliga och slutligen lämpade för sitt syfte. För att möjliggöra detta fokuserar vi ständigt på att förbättra kulturen som är en del av vår affärsverksamhet.

Våra meriter

Element upprätthåller tredje parts ackrediteringar vilket förser våra kunder med förtroende och tillit. Vi verkar med integritet och är fast beslutna att tillhandahålla våra tjänster i enlighet med gällande nationell och internationell lagstiftning och standarder för bedömning av överensstämmelse. Detta kompletteras med en omfattande rad godkännanden från kunder och myndigheter som vi innehar och som garanteras av det dedikerade kvalitetsteamet som stöder våra procedurer och genomför våra interna revisionsprogram.

Vi kräver att alla våra medarbetare alltid bibehåller oberoende, opartiskhet och sekretess. Våra medarbetare deltar därför inte i aktiviteter som kan äventyra tilliten från våra kunder, ackrediteringar, godkännandeorgan eller tillsynsmyndigheter. På detta sätt bevisar vi våra integritetsvärderingar.

Denna kvalitetspolicy stöds av ledarskap på alla nivåer. Det är ett krav att varje anläggning och varje medarbetare inom Element känner till denna policy. Våra medarbetare är medvetna om sina plikter för effektiv implementering av vårt verksamhetsledningssystem och kommer alltid att tillämpa policyerna, systemen och procedurerna när arbete utförs å Elements och dess kunders vägnar.

EL-G-Q-X-X-PS 27983: Kvalitetspolicy

Syftet med miljöpolicyn är att säkerställa att ett systematiskt miljöarbete bedrivs med minsta möjliga miljöpåverkan tillsammans med att leverera värde till våra kunder och ägare. Miljöpolicyn omfattar all verksamhet inom företaget och är grunden för företagets miljöarbete. Våra värderingar Integritet, Omtanke och Framsteg definierar vår kultur och är vägledande i vårt arbete. Vi är engagerade i att uppnå vårt uppdrag på ett professionellt och etiskt sunt vis genom att:

 

 • Ständigt förbättra vår verksamhet och utvecklas hållbart genom att arbeta hälsofrämjande, resurs- och klimateffektivt.
 • Minska och förebygga miljöpåverkan från vår användning av kemiska produkter och förbrukningsmaterial.
 • Hushålla med energi och använda effektiva transporter samt minimera vårt avfall och låta restprodukter skapa nytta.
 • Köpa varor och tjänster som medför en liten miljöpåverkan och bidrar till en hållbar utveckling.
 • Ge våra intressenter möjlighet att se och påverka vårt miljöarbete.
 • Betrakta lagar, förordningar och andra krav som en miniminivå i miljöarbetet.
 • Informera och utbilda vår personal för att öka engagemang och medvetenhet om miljöansvar.
 • Inom vårt verksamhetsområde stötta våra kunder med råd och förebyggande åtgärder avseende miljö.
 •  Vår miljö är allas gemensamma ansvar.

   

 •  

  GE-Aviation-Approval-Etching-AG
  PDF - 21.52 KB
  View More
  GE-Aviation-Approval-Etching-AT
  PDF - 20.66 KB
  View More
  GE-Aviation-Approval-Systems-Audit
  PDF - 20.62 KB
  View More
  GE-Aviation-Approval-Ultrasonic-Inspection
  PDF - 20.74 KB
  View More
  Hartford-GE-Aviation-Approval-Etching-and-Cleaning
  PDF - 21.52 KB
  View More
  Hartford-GE-Aviation-Approval-FPI-and-MPI
  PDF - 21.52 KB
  View More
  Hartford-MTU-Anodic-Etch-MTV-224-Certificate
  PDF - 514.92 KB
  View More
  Hartford-MTU-Blue-Etch-MTV-187-Certificate
  PDF - 514.89 KB
  View More
  Hartford-MTU-Chemical-Etch-MTV-238-Certificate
  PDF - 514.89 KB
  View More
  Hartford-MTU-Etch-before-FPI-MTV-607-3-Certificate
  PDF - 514.92 KB
  View More
  Hartford-MTU-Penetrant-Inspection-MTV-1030-1-3-Certificate
  PDF - 547.38 KB
  View More
  Hartford Nadcap AQS 161676 Certificate
  PDF - 315.26 KB
  View More
  Hartford Nadcap AQS 161676 Scope
  PDF - 125.06 KB
  View More
  Hartford-Nadcap-Chemical-Processing-Certificate
  PDF - 366.63 KB
  View More
  Hartford-Nadcap-Chemical-Processing-Scope
  PDF - 125.55 KB
  View More
  Hartford Nadcap NDT 170506 Scope Uploaded
  PDF - 125.89 KB
  View More
  Hartford-Nadcap-NDT-Certificate
  PDF - 366.63 KB
  View More
  Kawasaki-Aluminum-Pre-Etching
  PDF - 448.47 KB
  View More
  Kawasaki-Approval-Ultrasonic-Inspection
  PDF - 439.5 KB
  View More
  Kawasaki-Etching
  PDF - 498.99 KB
  View More
  Kawasaki-Fluorescent-Penetrant-Inspection
  PDF - 918.87 KB
  View More
  Kawasaki-Magnetic-Particle-Inspection
  PDF - 481.9 KB
  View More
  Kawasaki-NDT-Inspector
  PDF - 454.11 KB
  View More
  MTU-Metallography
  PDF - 518.97 KB
  View More
  Rolls-Royce-Indy-Approvals
  PDF - 775.31 KB
  View More
  Rolls-Royce-UK-Approvals
  PDF - 235.49 KB
  View More
  Safran-Qualification-Special-Processes
  PDF - 576.97 KB
  View More
  Huntington-Beach-A2LA-Chemical-and-Mechanical-certificates-and-scopes
  PDF - 964.09 KB
  View More
  Huntington-Beach-Aerojet-Rocketdyne-Approval
  PDF - 64.37 KB
  View More
  Huntington-Beach-Airbus-Approval
  PDF - 200.78 KB
  View More
  Huntington-Beach-Airbus-Canada-A220-Program-Approval
  PDF - 2.71 MB
  View More
  Huntington Beach Beechcraft Approval
  PDF - 735.04 KB
  View More
  Huntington Beach Bell Supplier Status Report
  PDF - 152.23 KB
  View More
  Huntington-Beach-Boeing-Approval
  PDF - 196.05 KB
  View More
  Huntington Beach Bombardier Approval
  PDF - 30.28 KB
  View More
  Huntington-Beach-Cessna-Approval
  PDF - 215.89 KB
  View More
  Huntington Beach Erickson Air Crane Approval
  PDF - 130.01 KB
  View More
  Huntington-Beach-General-Dynamics-OTS-Accreditation
  PDF - 69.05 KB
  View More
  Huntington Beach GE S 400 Approval
  PDF - 25.54 KB
  View More
  Huntington Beach Gulfstream Approval
  PDF - 1.1 MB
  View More
  Huntington Beach Honeywell Approved Source List APSL
  PDF - 167.91 KB
  View More
  Huntington Beach IHI Corporation Certification
  PDF - 240.31 KB
  View More
  Huntington-Beach-Kawasaki-Heavy-Industries-Special-Process-Certificate
  PDF - 552.64 KB
  View More
  Huntington Beach Messier Dowty Toronto Approval
  PDF - 130.56 KB
  View More
  Huntington Beach MTU Aero Engines Approval Mechanical Testing
  PDF - 514.28 KB
  View More
  Huntington-Beach-Northrop-Grumman-Aeronautics-Systems-Approval
  PDF - 104.32 KB
  View More
  Huntington Beach Northrop Grumman Air and Space Special Process Approvals
  PDF - 103.51 KB
  View More
  Huntington-Beach-Northrop-Grumman-Strategic-Deterrent-Systems-Approval
  PDF - 67.36 KB
  View More
  Huntington-Beach-Parker-Approval
  PDF - 117.14 KB
  View More
  Huntington Beach Pratt and Whitney Approval
  PDF - 754.04 KB
  View More
  Huntington Beach PRI Nadcap MTL Certificate and Scope of Approval
  PDF - 870.83 KB
  View More
  Huntington Beach Robinson Helicopter Approval
  PDF - 90.54 KB
  View More
  Huntington Beach RollsRoyce Deutschland Approval
  PDF - 2.37 MB
  View More
  Huntington Beach Rolls Royce UK Approval
  PDF - 140.26 KB
  View More
  Huntington Beach Rolls Royce USA Approval
  PDF - 708.35 KB
  View More
  Huntington-Beach-Safran-Snecma-Approval
  PDF - 789.18 KB
  View More
  Huntington Beach Sikorsky Approval
  PDF - 480.51 KB
  View More
  Huntington Beach Spirit Aerosystems Europe Approval
  PDF - 741.58 KB
  View More
  Huntington-Beach-United-Launch-Alliance-Approval
  PDF - 169.86 KB
  View More
  Rancho Dominguez BAE Systems Approval
  PDF - 24.7 KB
  View More
  Rancho Dominguez Beechcraft Approval
  PDF - 743.68 KB
  View More
  Rancho Dominguez Boeing Approval
  PDF - 293.53 KB
  View More
  Rancho Dominguez Cessna Approval
  PDF - 64.11 KB
  View More
  Rancho Dominguez DNV GL AS9100 Certificate
  PDF - 202.83 KB
  View More
  Rancho Dominguez Eaton Aerospace Approval
  PDF - 59.29 KB
  View More
  Rancho Dominguez GE Aviation Approval AF
  PDF - 21 KB
  View More
  Rancho Dominguez GE Aviation Approval AU
  PDF - 36.74 KB
  View More
  Rancho Dominguez GE Aviation Approvals AA AB AE
  PDF - 38.78 KB
  View More
  Rancho Dominguez GE Aviation Approvals AH AK
  PDF - 38.74 KB
  View More
  Rancho Dominguez GE Oil and Gas Approval
  PDF - 407.38 KB
  View More
  Rancho Dominguez GKN Approval RT
  PDF - 183.06 KB
  View More
  Rancho Dominguez Honeywell Approval
  PDF - 81.31 KB
  View More
  Rancho Dominguez IHI Approval
  PDF - 415.84 KB
  View More
  Rancho Dominguez ITP Approval
  PDF - 703.23 KB
  View More
  Rancho Dominguez Kawasaki Approval UT
  PDF - 1005.39 KB
  View More
  Rancho Dominguez Kawasaki Macrotech Approval
  PDF - 536.56 KB
  View More
  Rancho Dominguez Nadcap Chemical Processing Certification
  PDF - 354.66 KB
  View More
  Rancho Dominguez Nadcap Chemical Processing Scope
  PDF - 397.2 KB
  View More
  Rancho Dominguez Nadcap NDT Certification
  PDF - 337.67 KB
  View More
  Rancho Dominguez Nadcap NDT Scope
  PDF - 399.02 KB
  View More
  Rancho Dominguez Northrop Grumman Approval
  PDF - 85.11 KB
  View More
  Rancho Dominguez Portland Nadcap NDT Certification
  PDF - 492.92 KB
  View More
  Rancho Dominguez Pratt and Whitney Approval DRT Portland
  PDF - 124.19 KB
  View More
  Rancho Dominguez Pratt and Whitney Approval RT
  PDF - 22.83 KB
  View More
  Rancho Dominguez Pratt and Whitney Approval UT
  PDF - 12.84 KB
  View More
  Rancho Dominguez RR Deutschland Approval
  PDF - 316.38 KB
  View More
  Rancho Dominguez RR UK Approval
  PDF - 81.33 KB
  View More
  Rancho Dominguez SAFRAN Approval DRT Portland
  PDF - 145.58 KB
  View More
  Rancho Dominguez Safran Approval MT RT PT UT
  PDF - 405.28 KB
  View More
  Rancho Dominguez SAFRAN Approval UT Metallic Parts
  PDF - 89.48 KB
  View More
  Rancho Dominguez Sikorsky Approvals RT PT MT
  PDF - 91.04 KB
  View More
  Rancho Dominguez Sikorsky Approval UT
  PDF - 38.94 KB
  View More
  Rancho Dominguez UTC Aerospace Approval
  PDF - 131.94 KB
  View More