Vår verksamhet präglas av höga kvalitetskrav hos våra kunder.

Element innehar ackreditering från Swedac enligt ISO/IEC 17025 för en mängd provmetoder och kalibreringsstorheter, samt en rad ytterligare ackrediteringar, certifikat och kundgodkännanden. 

Vårt kvalitetssystem är certifierat enligt ISO 9001 och vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001

 

Ackrediteringar

Ackreditering ISO/IEC 17025

Element Materials Technology AB innehar ackrediteringsnummer 0067 hos Swedac. Läs mera om omfattningen här.

Element Metech AB innehar ackrediteringsnummer 0012 hos Swedac. Läs mera om omfattningen här.

 

Ackreditering Nadcap

Element Materials Technology AB innehar Nadcap-ackreditering för provning av metalliska och icke-metalliska material. Kontakta oss för mer information. 

Certifikat

Element Materials Technology AB

ISO 9001 

ISO 14001

Element Metech AB

ISO 9001 

ISO 14001

Kvalitetspolicy

Vårt engagemang

Element är en av världens ledande leverantörer av tjänster inom provning, kalibrering, inspektion och certifieringar. Vi har åtagit oss att uppnå vår mission, vision och vårt syfte på ett professionellt och etiskt sätt. Våra värderingar definierar vår kultur och genomsyrar allt vi gör.

Elements policy är att integrera kvalitet, teknisk och kommersiell förträfflighet inom alla aspekter i vår verksamhet och detta uppnås genom implementering av vårt verksamhetsledningssystem. Element strävar efter kontinuerliga förbättringar inom kvalitet, leverans av tjänster och operativ prestanda. Detta uppnås genom aktiva prestandamätningar.

Vi strävar efter att ge förträfflig service och valuta för pengarna. Implementering av bästa praxis är grundläggande för att möjliggöra för Element att uppfylla detta åtagande. Vår interna kvalitetssäkring, våra tekniska och operativa program säkerställer att våra procedurer och processer är robusta, smarta och effektiva samt att Element levererar enastående service till sina kunder.

Vår partnerapproach

Vi samarbetar med våra kunder för att erbjuda tjänster inom provning, kalibrering, inspektion och certifiering som bekräftar kvaliteten och integriteten hos deras produkter, material och tjänster. Vår unika approach gör det möjligt för våra kunder att ta till sig teknologiska framsteg samtidigt som produktsäkerhet- och kvalitet säkerställs.

Element är stolta över sitt rykte att skapa och upprätthålla sunda partnerskap för affärer och samarbete. Vi strävar efter att överträffa våra kunders förväntningar där det är möjligt och efter att ge mervärde till deras affärsverksamhet genom att leverera enastående kundservice samt teknisk och operativ excellens.

Elements medarbetare är kunniga, högutbildade och kompetenta. Många är ledande inom sitt område och sitter på den kunskap och passion som behövs för att bedriva bästa praxis vid tillhandahållande av våra tjänster.

Våra medarbetare uppmuntras aktivt att förnya sig och fokuserar på att stödja våra kunder i att säkerställa att materialen och produkterna de tillverkar är säkra, kvalitativa, förenliga och slutligen lämpade för sitt syfte. För att möjliggöra detta fokuserar vi ständigt på att förbättra kulturen som är en del av vår affärsverksamhet.

Våra meriter

Element upprätthåller tredje parts ackrediteringar vilket förser våra kunder med förtroende och tillit. Vi verkar med integritet och är fast beslutna att tillhandahålla våra tjänster i enlighet med gällande nationell och internationell lagstiftning och standarder för bedömning av överensstämmelse. Detta kompletteras med en omfattande rad godkännanden från kunder och myndigheter som vi innehar och som garanteras av det dedikerade kvalitetsteamet som stöder våra procedurer och genomför våra interna revisionsprogram.

Vi kräver att alla våra medarbetare alltid bibehåller oberoende, opartiskhet och sekretess. Våra medarbetare deltar därför inte i aktiviteter som kan äventyra tilliten från våra kunder, ackrediteringar, godkännandeorgan eller tillsynsmyndigheter. På detta sätt bevisar vi våra integritetsvärderingar.

Denna kvalitetspolicy stöds av ledarskap på alla nivåer. Det är ett krav att varje anläggning och varje medarbetare inom Element känner till denna policy. Våra medarbetare är medvetna om sina plikter för effektiv implementering av vårt verksamhetsledningssystem och kommer alltid att tillämpa policyerna, systemen och procedurerna när arbete utförs å Elements och dess kunders vägnar.

EL-G-Q-X-X-PS 27983: Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Miljöpolicyn är grunden för vårt miljöarbete och omfattar all verksamhet inom företaget.

Vår verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan tillsammans med att leverera värde till våra kunder och ägare.

Våra värderingar Safety, Excellence, Integrity och Partnership definierar vår kultur och är vägledande i vårt arbete.

Vi är engagerade i att uppnå vårt uppdrag på ett professionellt och etiskt sunt vis genom att:

  • ständigt förbättra vår verksamhet och utvecklas hållbart genom att arbeta hälsofrämjande, resurs- och klimateffektivt.
  • minska och förebygga miljöpåverkan från vår användning av kemiska produkter och förbrukningsmaterial.
  • hushålla med energi och använda effektiva transporter samt minimera vårt avfall och låta restprodukter skapa nytta.
  • köpa varor och tjänster som medför en liten miljöpåverkan och bidrar till en hållbar utveckling.
  • ge våra intressenter möjlighet att se och påverka vårt miljöarbete.
  • betrakta lagar, förordningar och andra krav som en miniminivå i miljöarbetet.
  • informera och utbilda vår personal för att öka engagemang och medvetenhet om miljöansvar.
  • inom vårt verksamhetsområde stötta våra kunder med råd och förebyggande åtgärder avseende miljö.

Vår miljö är allas gemensamma ansvar. 

2020-06-23

Hartford

Huntington Beach

Huntington-Beach-A2LA-Chemical-009301
PDF - 151.63 KB
View More
Huntington-Beach-A2LA-Mechanical-009302
PDF - 267.86 KB
View More
Huntington-Beach-Airbus-Authorization
PDF - 200.48 KB
View More
Huntington-Beach-Beechcraft-Approval
PDF - 735.04 KB
View More
Huntington-Beach-Bell-Supplier-Status-Report
PDF - 84.48 KB
View More
Huntington-Beach-Boeing-D1-4426
PDF - 152.81 KB
View More
Huntington-Beach-Bombardier-Approval
PDF - 30.28 KB
View More
Huntington-Beach-Erickson-Air-Crane-Approval
PDF - 130.01 KB
View More
Huntington-Beach-General-Dynamics-OTS-Accreditation
PDF - 69.05 KB
View More
Huntington-Beach-GE-S-400-Approval
PDF - 25.54 KB
View More
Huntington-Beach-Gulfstream-Approval
PDF - 437.16 KB
View More
Huntington-Beach-Honeywell-Approved-Source-List-APSL
PDF - 159.23 KB
View More
Huntington-Beach-IHI-Corporation-Certification
PDF - 311.2 KB
View More
Huntington-Beach-Kawasaki-Heavy-Industries-KHI-PW1100G
PDF - 250.48 KB
View More
Huntington-Beach-Messier-Dowty-Toronto-Approval
PDF - 130.56 KB
View More
Huntington-Beach-MTU-Aero-Engines-Approval-Mechanical-Testing
PDF - 519.24 KB
View More
Huntington-Beach-MTU-Aero-Engines-Approval-Metallurgical-Testing
PDF - 519.1 KB
View More
Huntington-Beach-Northrop-Grumman-Air-and-Space-Special-Process-Approvals
PDF - 63.59 KB
View More
Huntington-Beach-Pratt-and-Whitney-Approval
PDF - 1017.44 KB
View More
Huntington-Beach-PRI-Nadcap-MTL-Certificate-and-Scope-of-Approval
PDF - 846.23 KB
View More
Huntington-Beach-Rafael-Approval
PDF - 123.09 KB
View More
Huntington-Beach-Robinson-Helicopter-Approval
PDF - 112.36 KB
View More
Huntington-Beach-RollsRoyce-Deutschland-Approval
PDF - 2.37 MB
View More
Huntington-Beach-Rolls-Royce-UK-Approval
PDF - 140.26 KB
View More
Huntington-Beach-Rolls-Royce-USA-Approval
PDF - 708.35 KB
View More
Huntington-Beach-Safran-Snecma-AQPS-FAL-538
PDF - 130.11 KB
View More
Huntington-Beach-Sikorsky-Approval
PDF - 480.51 KB
View More
Huntington-Beach-Spirit-Aerosystems-Europe-Approval
PDF - 741.58 KB
View More
Huntington-Beach-United-Launch-Alliance-Approval
PDF - 104.37 KB
View More

Rancho Dominguez

Rancho-Dominguez-BAE-Systems-Approval
PDF - 24.7 KB
View More
Rancho-Dominguez-Beechcraft-Approval
PDF - 743.68 KB
View More
Rancho-Dominguez-Boeing-Approval
PDF - 293.53 KB
View More
Rancho-Dominguez-Bombardier-Approval
PDF - 20.45 KB
View More
Rancho-Dominguez-Cessna-Approval
PDF - 64.11 KB
View More
Rancho-Dominguez-DNV-GL-AS9100-Certificate
PDF - 275.03 KB
View More
Rancho-Dominguez-Eaton-Aerospace-Approval
PDF - 59.29 KB
View More
Rancho-Dominguez-GE-Aviation-Approval-AF
PDF - 33.04 KB
View More
Rancho-Dominguez-GE-Aviation-Approval-AU
PDF - 36.74 KB
View More
Rancho-Dominguez-GE-Aviation-Approvals-AA-AB-AE
PDF - 38.78 KB
View More
Rancho-Dominguez-GE-Aviation-Approvals-AH-AK
PDF - 38.74 KB
View More
Rancho-Dominguez-GE-Oil-and-Gas-Approval
PDF - 407.38 KB
View More
Rancho-Dominguez-GKN-Approval-RT
PDF - 183.06 KB
View More
Rancho-Dominguez-Honeywell-Approval
PDF - 81.31 KB
View More
Rancho-Dominguez-IHI-Approval
PDF - 342.41 KB
View More
Rancho-Dominguez-ITP-Approval
PDF - 703.23 KB
View More
Rancho-Dominguez-Kawasaki-Approval-UT
PDF - 237.15 KB
View More
Rancho-Dominguez-Kawasaki-Macrotech-Approval
PDF - 247.53 KB
View More
Rancho-Dominguez-Nadcap-Chemical-Processing-Certification
PDF - 70.65 KB
View More
Rancho-Dominguez-Nadcap-Chemical-Processing-Scope
PDF - 397.2 KB
View More
Rancho-Dominguez-Nadcap-NDT-Certification
PDF - 108.97 KB
View More
Rancho-Dominguez-Nadcap-NDT-Scope
PDF - 399.02 KB
View More
Rancho-Dominguez-Northrop-Grumman-Approval
PDF - 85.11 KB
View More
Rancho-Dominguez-Portland-Nadcap-NDT-Certification
PDF - 492.92 KB
View More
Rancho-Dominguez-Pratt-and-Whitney-Approval-DRT-Portland
PDF - 124.19 KB
View More
Rancho-Dominguez-Pratt-and-Whitney-Approval-RT
PDF - 22.83 KB
View More
Rancho-Dominguez-Pratt-and-Whitney-Approval-UT
PDF - 12.84 KB
View More
Rancho-Dominguez-RR-Deutschland-Approval
PDF - 316.38 KB
View More
Rancho-Dominguez-RR-UK-Approval
PDF - 81.33 KB
View More
Rancho-Dominguez-SAFRAN-Approval-DRT-Portland
PDF - 145.58 KB
View More
Rancho-Dominguez-Safran-Approval-MT-RT-PT-UT
PDF - 405.28 KB
View More
Rancho-Dominguez-SAFRAN-Approval-UT-Metallic-Parts
PDF - 89.48 KB
View More
Rancho-Dominguez-Sikorsky-Approvals-RT-PT-MT
PDF - 91.04 KB
View More
Rancho-Dominguez-Sikorsky-Approval-UT
PDF - 38.94 KB
View More
Rancho-Dominguez-UTC-Aerospace-Approval
PDF - 131.94 KB
View More