Vår verksamhet präglas av höga kvalitetskrav hos våra kunder.

Element innehar ackreditering från Swedac enligt ISO/IEC 17025 för en mängd provmetoder och kalibreringsstorheter, samt en rad ytterligare ackrediteringar, certifikat och kundgodkännanden. 

Vårt kvalitetssystem är certifierat enligt ISO 9001 och vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001

 

Ackreditering ISO/IEC 17025

Element Materials Technology AB innehar ackrediteringsnummer 0067 hos Swedac. Läs mera om omfattningen här.

Element Metech AB innehar ackrediteringsnummer 0012 hos Swedac. Läs mera om omfattningen här. Företaget har ackreditering med flexibel omfattning. Aktuell omfattning gäller för Karlskoga, Linkoping och Nykoping (Tystberga).

 

Element Materials Technology AB

ISO 9001 

ISO 14001

Element Metech AB

ISO 9001 

ISO 14001

Vårt engagemang

Element är en av världens ledande leverantörer av tjänster inom provning, kalibrering, inspektion och certifieringar. Vi har åtagit oss att uppnå vår mission, vision och vårt syfte på ett professionellt och etiskt sätt. Våra värderingar definierar vår kultur och genomsyrar allt vi gör.

Elements policy är att integrera kvalitet, teknisk och kommersiell förträfflighet inom alla aspekter i vår verksamhet och detta uppnås genom implementering av vårt verksamhetsledningssystem. Element strävar efter kontinuerliga förbättringar inom kvalitet, leverans av tjänster och operativ prestanda. Detta uppnås genom aktiva prestandamätningar.

Vi strävar efter att ge förträfflig service och valuta för pengarna. Implementering av bästa praxis är grundläggande för att möjliggöra för Element att uppfylla detta åtagande. Vår interna kvalitetssäkring, våra tekniska och operativa program säkerställer att våra procedurer och processer är robusta, smarta och effektiva samt att Element levererar enastående service till sina kunder.

Vår partnerapproach

Vi samarbetar med våra kunder för att erbjuda tjänster inom provning, kalibrering, inspektion och certifiering som bekräftar kvaliteten och integriteten hos deras produkter, material och tjänster. Vår unika approach gör det möjligt för våra kunder att ta till sig teknologiska framsteg samtidigt som produktsäkerhet- och kvalitet säkerställs.

Element är stolta över sitt rykte att skapa och upprätthålla sunda partnerskap för affärer och samarbete. Vi strävar efter att överträffa våra kunders förväntningar där det är möjligt och efter att ge mervärde till deras affärsverksamhet genom att leverera enastående kundservice samt teknisk och operativ excellens.

Elements medarbetare är kunniga, högutbildade och kompetenta. Många är ledande inom sitt område och sitter på den kunskap och passion som behövs för att bedriva bästa praxis vid tillhandahållande av våra tjänster.

Våra medarbetare uppmuntras aktivt att förnya sig och fokuserar på att stödja våra kunder i att säkerställa att materialen och produkterna de tillverkar är säkra, kvalitativa, förenliga och slutligen lämpade för sitt syfte. För att möjliggöra detta fokuserar vi ständigt på att förbättra kulturen som är en del av vår affärsverksamhet.

Våra meriter

Element upprätthåller tredje parts ackrediteringar vilket förser våra kunder med förtroende och tillit. Vi verkar med integritet och är fast beslutna att tillhandahålla våra tjänster i enlighet med gällande nationell och internationell lagstiftning och standarder för bedömning av överensstämmelse. Detta kompletteras med en omfattande rad godkännanden från kunder och myndigheter som vi innehar och som garanteras av det dedikerade kvalitetsteamet som stöder våra procedurer och genomför våra interna revisionsprogram.

Vi kräver att alla våra medarbetare alltid bibehåller oberoende, opartiskhet och sekretess. Våra medarbetare deltar därför inte i aktiviteter som kan äventyra tilliten från våra kunder, ackrediteringar, godkännandeorgan eller tillsynsmyndigheter. På detta sätt bevisar vi våra integritetsvärderingar.

Denna kvalitetspolicy stöds av ledarskap på alla nivåer. Det är ett krav att varje anläggning och varje medarbetare inom Element känner till denna policy. Våra medarbetare är medvetna om sina plikter för effektiv implementering av vårt verksamhetsledningssystem och kommer alltid att tillämpa policyerna, systemen och procedurerna när arbete utförs å Elements och dess kunders vägnar.

EL-G-Q-X-X-PS 27983: Kvalitetspolicy

Vår koncerngemensamma Safety Health and Environment Policy Statement

EL-G-SHE-X-X-X-PS Issue No: 8, Safety Health and Environment Policy Statement, Authorised: Jo Wetz, CEO

GE-Aviation-Approval-Etching-AG
PDF - 80.23 KB
View More
GE-Aviation-Approval-Etching-AT
PDF - 20.66 KB
View More
GE-Aviation-Approval-Systems-Audit
PDF - 134.3 KB
View More
GE-Aviation-Approval-Ultrasonic-Inspection
PDF - 74.19 KB
View More
Hartford-GE-Aviation-Approval-Etching-and-Cleaning
PDF - 21.52 KB
View More
Hartford-GE-Aviation-Approval-FPI-and-MPI
PDF - 76.29 KB
View More
Hartford-MTU-Anodic-Etch-MTV-224-Certificate
PDF - 514.92 KB
View More
Hartford-MTU-Blue-Etch-MTV-187-Certificate
PDF - 514.89 KB
View More
Hartford-MTU-Chemical-Etch-MTV-238-Certificate
PDF - 514.89 KB
View More
Hartford-MTU-Etch-before-FPI-MTV-607-3-Certificate
PDF - 514.92 KB
View More
Hartford-MTU-Penetrant-Inspection-MTV-1030-1-3-Certificate
PDF - 541.97 KB
View More
Hartford Nadcap AQS 161676 Certificate
PDF - 319.54 KB
View More
Hartford Nadcap AQS 161676 Scope
PDF - 125.06 KB
View More
Hartford-Nadcap-Chemical-Processing-Certificate
PDF - 366.63 KB
View More
Hartford-Nadcap-Chemical-Processing-Scope
PDF - 125.55 KB
View More
Hartford Nadcap NDT 170506 Scope Uploaded
PDF - 125.89 KB
View More
Hartford-Nadcap-NDT-Certificate
PDF - 366.63 KB
View More
Kawasaki-Aluminum-Pre-Etching
PDF - 448.47 KB
View More
Kawasaki-Approval-Ultrasonic-Inspection
PDF - 439.5 KB
View More
Kawasaki-Etching
PDF - 498.99 KB
View More
Kawasaki-Fluorescent-Penetrant-Inspection
PDF - 918.87 KB
View More
Kawasaki-Magnetic-Particle-Inspection
PDF - 481.9 KB
View More
Kawasaki-NDT-Inspector
PDF - 454.11 KB
View More
MTU-Metallography
PDF - 518.97 KB
View More
Rolls-Royce-Indy-Approvals
PDF - 775.31 KB
View More
Rolls-Royce-UK-Approvals
PDF - 235.49 KB
View More
Safran-Qualification-Special-Processes
PDF - 576.97 KB
View More
Huntington-Beach-A2LA-Chemical-and-Mechanical-certificates-and-scopes
PDF - 758.51 KB
View More
Huntington-Beach-Aerojet-Rocketdyne-Approval
PDF - 64.37 KB
View More
Huntington-Beach-Airbus-Approval
PDF - 206.14 KB
View More
Huntington-Beach-Airbus-Canada-A220-Program-Approval
PDF - 2.71 MB
View More
Huntington Beach Beechcraft Approval
PDF - 735.04 KB
View More
Huntington Beach Bell Supplier Status Report
PDF - 152.23 KB
View More
Huntington-Beach-Boeing-Approval
PDF - 123.8 KB
View More
Huntington Beach Bombardier Approval
PDF - 30.28 KB
View More
Huntington-Beach-Cessna-Approval
PDF - 215.89 KB
View More
Huntington Beach Erickson Air Crane Approval
PDF - 130.01 KB
View More
Huntington-Beach-General-Dynamics-OTS-Accreditation
PDF - 69.05 KB
View More
Huntington Beach GE S 400 Approval
PDF - 25.54 KB
View More
Huntington Beach Gulfstream Approval
PDF - 188.84 KB
View More
Huntington Beach Honeywell Approved Source List APSL
PDF - 167.91 KB
View More
Huntington Beach IHI Corporation Certification
PDF - 240.31 KB
View More
Huntington-Beach-Kawasaki-Heavy-Industries-Special-Process-Certificate
PDF - 552.64 KB
View More
Huntington Beach Messier Dowty Toronto Approval
PDF - 130.56 KB
View More
Huntington Beach MTU Aero Engines Approval Mechanical Testing
PDF - 537.04 KB
View More
Huntington-Beach-Northrop-Grumman-Aeronautics-Systems-Approval
PDF - 104.32 KB
View More
Huntington Beach Northrop Grumman Air and Space Special Process Approvals
PDF - 103.51 KB
View More
Huntington-Beach-Northrop-Grumman-Strategic-Deterrent-Systems-Approval
PDF - 67.36 KB
View More
Huntington-Beach-Parker-Approval
PDF - 117.14 KB
View More
Huntington Beach Pratt and Whitney Approval
PDF - 754.04 KB
View More
Huntington Beach PRI Nadcap MTL Certificate and Scope of Approval
PDF - 885.47 KB
View More
Huntington Beach Robinson Helicopter Approval
PDF - 90.54 KB
View More
Huntington Beach RollsRoyce Deutschland Approval
PDF - 2.37 MB
View More
Huntington Beach Rolls Royce UK Approval
PDF - 140.26 KB
View More
Huntington Beach Rolls Royce USA Approval
PDF - 708.35 KB
View More
Huntington-Beach-Safran-Snecma-Approval
PDF - 382.3 KB
View More
Huntington Beach Sikorsky Approval
PDF - 480.51 KB
View More
Huntington Beach Spirit Aerosystems Europe Approval
PDF - 741.58 KB
View More
Huntington-Beach-United-Launch-Alliance-Approval
PDF - 88.16 KB
View More
Jalan-Boon-Lay-Fire-Safety-Product-Certification-Schedule
PDF - 234.99 KB
View More
Jalan-Boon-Lay-ISO-17025-Calibration-and-Measurement
PDF - 71.04 KB
View More
Jalan-Boon-Lay-ISO-17025-Chemical-and-Biological-Testing-Schedule
PDF - 445.52 KB
View More
Jalan-Boon-Lay-ISO-17025-Chemical-and-Biological-Testing-Schedule-Part-2
PDF - 258.78 KB
View More
Jalan-Boon-Lay-ISO-17025-Electrical-Testing-Schedule
PDF - 433.61 KB
View More
Jalan-Boon-Lay-ISO-17025-Enivornmental-Management-Systems-Certificate
PDF - 384 KB
View More
Jalan-Boon-Lay-ISO-17025-Environmental-Testing-Certificate
PDF - 71 KB
View More
Jalan-Boon-Lay-ISO-17025-Environmental-Testing-Schedule
PDF - 477.43 KB
View More
Jalan-Boon-Lay-ISO-17025-Management-Systems-Certification-Certificate
PDF - 357.91 KB
View More
Jalan-Boon-Lay-ISO-17025-Management-Systems-Schedule
PDF - 210.27 KB
View More
Jalan-Boon-Lay-ISO-17025-Mechanical-Testing
PDF - 237.23 KB
View More
Jalan-Boon-Lay-ISO-17025-Non-Destructive-Testing-Schedule
PDF - 237.38 KB
View More
Jalan-Boon-Lay-ISO-17025-Occupational-Health-and-Safety-Management-System-Certif
PDF - 394.62 KB
View More
Jalan-Boon-Lay-ISO-17025-Quality-Management-Systems-Certificate
PDF - 382.75 KB
View More
Jalan-Boon-Lay-ISO-9001-2015-Quality-Management-Systems-Certification
PDF - 409.1 KB
View More
Jalan-Boon-Lay-SAC-Building-and-Construction-Maintance-Structural-Steelwork-Insp
PDF - 452.93 KB
View More
Jalan-Boon-Lay-SAC-Pressure-Vessel-and-Lifting-Equipment-Inspection-Schedule
PDF - 71.59 KB
View More
Rancho Dominguez BAE Systems Approval
PDF - 24.7 KB
View More
Rancho Dominguez Beechcraft Approval
PDF - 743.68 KB
View More
Rancho Dominguez Boeing Approval
PDF - 293.53 KB
View More
Rancho Dominguez Cessna Approval
PDF - 64.11 KB
View More
Rancho Dominguez DNV GL AS9100 Certificate
PDF - 202.83 KB
View More
Rancho Dominguez Eaton Aerospace Approval
PDF - 59.29 KB
View More
Rancho Dominguez GE Aviation Approval AF
PDF - 21 KB
View More
Rancho Dominguez GE Aviation Approval AU
PDF - 36.74 KB
View More
Rancho Dominguez GE Aviation Approvals AA AB AE
PDF - 38.78 KB
View More
Rancho Dominguez GE Aviation Approvals AH AK
PDF - 38.74 KB
View More
Rancho Dominguez GE Oil and Gas Approval
PDF - 407.38 KB
View More
Rancho Dominguez GKN Approval RT
PDF - 183.06 KB
View More
Rancho Dominguez Honeywell Approval
PDF - 81.31 KB
View More
Rancho Dominguez IHI Approval
PDF - 415.84 KB
View More
Rancho Dominguez ITP Approval
PDF - 703.23 KB
View More
Rancho Dominguez Kawasaki Approval UT
PDF - 1005.39 KB
View More
Rancho Dominguez Kawasaki Macrotech Approval
PDF - 536.56 KB
View More
Rancho Dominguez Nadcap Chemical Processing Certification
PDF - 354.66 KB
View More
Rancho Dominguez Nadcap Chemical Processing Scope
PDF - 397.2 KB
View More
Rancho Dominguez Nadcap NDT Certification
PDF - 337.67 KB
View More
Rancho Dominguez Nadcap NDT Scope
PDF - 399.02 KB
View More
Rancho Dominguez Northrop Grumman Approval
PDF - 85.11 KB
View More
Rancho Dominguez Portland Nadcap NDT Certification
PDF - 492.92 KB
View More
Rancho Dominguez Pratt and Whitney Approval DRT Portland
PDF - 124.19 KB
View More
Rancho Dominguez Pratt and Whitney Approval RT
PDF - 22.83 KB
View More
Rancho Dominguez Pratt and Whitney Approval UT
PDF - 12.84 KB
View More
Rancho Dominguez RR Deutschland Approval
PDF - 316.38 KB
View More
Rancho Dominguez RR UK Approval
PDF - 81.33 KB
View More
Rancho Dominguez SAFRAN Approval DRT Portland
PDF - 145.58 KB
View More
Rancho Dominguez Safran Approval MT RT PT UT
PDF - 405.28 KB
View More
Rancho Dominguez SAFRAN Approval UT Metallic Parts
PDF - 89.48 KB
View More
Rancho Dominguez Sikorsky Approvals RT PT MT
PDF - 91.04 KB
View More
Rancho Dominguez Sikorsky Approval UT
PDF - 38.94 KB
View More
Rancho Dominguez UTC Aerospace Approval
PDF - 131.94 KB
View More