Vår verksamhet präglas av höga kvalitetskrav hos våra kunder.

Element innehar ackreditering från Swedac enligt ISO/IEC 17025 för en mängd provmetoder och kalibreringsstorheter, samt en rad ytterligare ackrediteringar, certifikat och kundgodkännanden. 

Vårt kvalitetssystem är certifierat enligt ISO 9001 och vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001

 

Ackrediteringar

Ackreditering ISO/IEC 17025

Element Materials Technology AB innehar ackrediteringsnummer 0067 hos Swedac. Läs mera om omfattningen här.

Element Metech AB innehar ackrediteringsnummer 0012 hos Swedac. Läs mera om omfattningen här.

 

Ackreditering Nadcap

Element Materials Technology AB innehar Nadcap-ackreditering för provning av metalliska och icke-metalliska material. Kontakta oss för mer information. 

Certifikat

Element Materials Technology AB

ISO 9001 

ISO 14001

Element Metech AB

ISO 9001 

ISO 14001

Kvalitetspolicy

Vårt engagemang

Element är en av världens ledande leverantörer av tjänster inom provning, kalibrering, inspektion och certifieringar. Vi har åtagit oss att uppnå vår mission, vision och vårt syfte på ett professionellt och etiskt sätt. Våra värderingar definierar vår kultur och genomsyrar allt vi gör.

Elements policy är att integrera kvalitet, teknisk och kommersiell förträfflighet inom alla aspekter i vår verksamhet och detta uppnås genom implementering av vårt verksamhetsledningssystem. Element strävar efter kontinuerliga förbättringar inom kvalitet, leverans av tjänster och operativ prestanda. Detta uppnås genom aktiva prestandamätningar.

Vi strävar efter att ge förträfflig service och valuta för pengarna. Implementering av bästa praxis är grundläggande för att möjliggöra för Element att uppfylla detta åtagande. Vår interna kvalitetssäkring, våra tekniska och operativa program säkerställer att våra procedurer och processer är robusta, smarta och effektiva samt att Element levererar enastående service till sina kunder.

Vår partnerapproach

Vi samarbetar med våra kunder för att erbjuda tjänster inom provning, kalibrering, inspektion och certifiering som bekräftar kvaliteten och integriteten hos deras produkter, material och tjänster. Vår unika approach gör det möjligt för våra kunder att ta till sig teknologiska framsteg samtidigt som produktsäkerhet- och kvalitet säkerställs.

Element är stolta över sitt rykte att skapa och upprätthålla sunda partnerskap för affärer och samarbete. Vi strävar efter att överträffa våra kunders förväntningar där det är möjligt och efter att ge mervärde till deras affärsverksamhet genom att leverera enastående kundservice samt teknisk och operativ excellens.

Elements medarbetare är kunniga, högutbildade och kompetenta. Många är ledande inom sitt område och sitter på den kunskap och passion som behövs för att bedriva bästa praxis vid tillhandahållande av våra tjänster.

Våra medarbetare uppmuntras aktivt att förnya sig och fokuserar på att stödja våra kunder i att säkerställa att materialen och produkterna de tillverkar är säkra, kvalitativa, förenliga och slutligen lämpade för sitt syfte. För att möjliggöra detta fokuserar vi ständigt på att förbättra kulturen som är en del av vår affärsverksamhet.

Våra meriter

Element upprätthåller tredje parts ackrediteringar vilket förser våra kunder med förtroende och tillit. Vi verkar med integritet och är fast beslutna att tillhandahålla våra tjänster i enlighet med gällande nationell och internationell lagstiftning och standarder för bedömning av överensstämmelse. Detta kompletteras med en omfattande rad godkännanden från kunder och myndigheter som vi innehar och som garanteras av det dedikerade kvalitetsteamet som stöder våra procedurer och genomför våra interna revisionsprogram.

Vi kräver att alla våra medarbetare alltid bibehåller oberoende, opartiskhet och sekretess. Våra medarbetare deltar därför inte i aktiviteter som kan äventyra tilliten från våra kunder, ackrediteringar, godkännandeorgan eller tillsynsmyndigheter. På detta sätt bevisar vi våra integritetsvärderingar.

Denna kvalitetspolicy stöds av ledarskap på alla nivåer. Det är ett krav att varje anläggning och varje medarbetare inom Element känner till denna policy. Våra medarbetare är medvetna om sina plikter för effektiv implementering av vårt verksamhetsledningssystem och kommer alltid att tillämpa policyerna, systemen och procedurerna när arbete utförs å Elements och dess kunders vägnar.

EL-G-Q-X-X-PS 27983: Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Miljöpolicyn är grunden för vårt miljöarbete och omfattar all verksamhet inom företaget.

Vår verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan tillsammans med att leverera värde till våra kunder och ägare.

Våra värderingar Safety, Excellence, Integrity och Partnership definierar vår kultur och är vägledande i vårt arbete.

Vi är engagerade i att uppnå vårt uppdrag på ett professionellt och etiskt sunt vis genom att:

  • ständigt förbättra vår verksamhet och utvecklas hållbart genom att arbeta hälsofrämjande, resurs- och klimateffektivt.
  • minska och förebygga miljöpåverkan från vår användning av kemiska produkter och förbrukningsmaterial.
  • hushålla med energi och använda effektiva transporter samt minimera vårt avfall och låta restprodukter skapa nytta.
  • köpa varor och tjänster som medför en liten miljöpåverkan och bidrar till en hållbar utveckling.
  • ge våra intressenter möjlighet att se och påverka vårt miljöarbete.
  • betrakta lagar, förordningar och andra krav som en miniminivå i miljöarbetet.
  • informera och utbilda vår personal för att öka engagemang och medvetenhet om miljöansvar.
  • inom vårt verksamhetsområde stötta våra kunder med råd och förebyggande åtgärder avseende miljö.

Vår miljö är allas gemensamma ansvar. 

2020-06-23

The Americas

Cleveland - Middleburg Heights

ASTM-F2847-17-Element-white-paper
PDF - 349.7 KB
View More
Element-Anaerobic-Digestion-white-paper
PDF - 1.96 MB
View More
Element Failure Analysis of Pipeline Coatings
PDF - 3.6 MB
View More
Element-MASTER-COC-1
PDF - 58 KB
View More
Element Paints and Coatings Failures
PDF - 996.6 KB
View More
Element Thermal Resistance Testing
PDF - 1.95 MB
View More
Element USP660
PDF - 1.01 MB
View More
Element USP660 1
PDF - 1.01 MB
View More
ElementWeatheringTestingDIN75220
PDF - 1.69 MB
View More
EQSA Presentation 115 Queens
PDF - 2.72 MB
View More
EQSA Presentation 17 Queens
PDF - 758.24 KB
View More
EQSA Presentation Pugsley Lecture Theatre AM
PDF - 4.37 MB
View More
EQSA Presentation Pugsley Lecture Theatre PM
PDF - 3.92 MB
View More
Exova-Element-20th-Annual-Environmental-Seminar-Agenda
PDF - 105.49 KB
View More
Cleveland Middleburg Heights A2LA ISO 17025 Accreditation
PDF - 140.08 KB
View More
Cleveland Middleburg Heights Nadcap AQS
PDF - 156.58 KB
View More
Cleveland Middleburg Heights Nadcap AQS Bedford Heights
PDF - 152.71 KB
View More
Cleveland Middleburg Heights Nadcap AQS North Jackson
PDF - 53.75 KB
View More
Cleveland Middleburg Heights Nadcap AQS Titusville
PDF - 54.53 KB
View More
Cleveland Middleburg Heights Nadcap NDT
PDF - 289.97 KB
View More
Cleveland Middleburg Heights Nadcap NDT Bedford Heights
PDF - 204.16 KB
View More
Cleveland Middleburg Heights Nadcap NDT North Jackson
PDF - 71.22 KB
View More
Cleveland Middleburg Heights Nadcap NDT Titusville
PDF - 61.18 KB
View More
The Americas

Daleville

Daleville A2LA Chemical Certificate Scope
PDF - 144.67 KB
View More
Daleville A2LA Mechanical Certificate Scope 0174 02 Exp 08312020 Updated 0617201
PDF - 147.13 KB
View More
DalevilleBell Helicopter Approval Nov 2017
PDF - 146.89 KB
View More
Daleville Boeing Approval Issued 080315
PDF - 41.1 KB
View More
Daleville Bombardier AVL 1 30 17
PDF - 268.08 KB
View More
Daleville GE Aviation GT193 T4025 Exp Oct 31 2020
PDF - 37.09 KB
View More
Daleville GKN Sweden Approval Rev 4 Issued 050315
PDF - 117.59 KB
View More
Daleville Gulfstream Approval Issued 051716
PDF - 5 MB
View More
Daleville Haynes International
PDF - 27.29 KB
View More
Daleville Honda Areospace Certification 2016 1
PDF - 440 KB
View More
Daleville Honeywell Approval Updated 071117
PDF - 99.21 KB
View More
Daleville ISDH Chem Scope C 18 02 Exp 031018
PDF - 3.54 MB
View More
Daleville ISDH Micro Cert M 18 05 Exp 123117
PDF - 1.06 MB
View More
Daleville Kawasaki Heavy Industries Approval 5598 Exp 07232019
PDF - 273.9 KB
View More
Daleville Nadcap Certification
PDF - 325.79 KB
View More
Daleville Nadcap Scope
PDF - 130.49 KB
View More
Daleville Pratt and Whitey Appendix 56 Pg 6 EDA Approval
PDF - 300.37 KB
View More
Daleville Rolls Royce Corporation
PDF - 331.56 KB
View More
Daleville ROLLS ROYCE DEUTSCHLAND
PDF - 2.42 MB
View More
Daleville ROLLS ROYCE UK
PDF - 2.51 MB
View More
Daleville Sikorsky Approval Issued 021215
PDF - 117.64 KB
View More
Daleville Snecma Safran Approval Certificate AQPS 506 2018 01 06 MTL
PDF - 169.65 KB
View More
The Americas

Huntington Beach

Element Huntington Beach A2LA Chemical 009301
PDF - 234.86 KB
View More
Element Huntington Beach A2LA Mechanical 009302
PDF - 293.08 KB
View More
Huntington Beach Airbus Authorization
PDF - 199.31 KB
View More
Huntington Beach Beechcraft Approval
PDF - 735.04 KB
View More
Huntington Beach Bell Supplier Status Report
PDF - 84.48 KB
View More
Huntington Beach Boeing D1 4426
PDF - 152.81 KB
View More
Huntington Beach Bombardier Approval
PDF - 30.28 KB
View More
Huntington Beach Erickson Air Crane Approval
PDF - 130.01 KB
View More
Huntington Beach GE S 400 Approval
PDF - 25.54 KB
View More
Huntington Beach Gulfstream Approval
PDF - 437.16 KB
View More
Huntington Beach Honeywell Approved Source List APSL
PDF - 159.23 KB
View More
Huntington Beach IHI Corporation Certification
PDF - 165.29 KB
View More
Huntington Beach Kawasaki Heavy Industries KHI PW1100G
PDF - 250.48 KB
View More
Huntington Beach Messier Dowty Toronto Approval
PDF - 130.56 KB
View More
Huntington Beach MTU Aero Engines Approval Mechanical Testing
PDF - 519.1 KB
View More
Huntington Beach MTU Aero Engines Approval Metallurgical Testing
PDF - 519.1 KB
View More
Huntington Beach Northrop Grumman Air and Space Special Process Approvals
PDF - 63.59 KB
View More
Huntington Beach Pratt and Whitney Approval
PDF - 1017.44 KB
View More
Huntington Beach PRI Nadcap MTL Certificate and Scope of Approval
PDF - 381.44 KB
View More
Huntington Beach Rafael Approval
PDF - 123.09 KB
View More
Huntington Beach Robinson Helicopter Approval
PDF - 112.36 KB
View More
Huntington Beach RollsRoyce Deutschland Approval
PDF - 2.37 MB
View More
Huntington Beach Rolls Royce UK Approval
PDF - 140.26 KB
View More
Huntington Beach Rolls Royce USA Approval
PDF - 708.35 KB
View More
Huntington Beach Safran Snecma AQPS FAL 538
PDF - 130.11 KB
View More
Huntington Beach Sikorsky Approval
PDF - 396.4 KB
View More
Huntington Beach Spirit Aerosystems Europe Approval
PDF - 741.58 KB
View More
Huntington Beach United Launch Alliance Approval
PDF - 104.37 KB
View More
The Americas

Rancho Dominguez

Rancho Dominguez BAE Systems Approval
PDF - 24.7 KB
View More
Rancho Dominguez Beechcraft Approval
PDF - 743.68 KB
View More
Rancho Dominguez Boeing Approval
PDF - 293.53 KB
View More
Rancho Dominguez Bombardier Approval
PDF - 20.45 KB
View More
Rancho Dominguez Cessna Approval
PDF - 64.11 KB
View More
Rancho Dominguez DNV GL AS9100 Certificate
PDF - 275.03 KB
View More
Rancho Dominguez Eaton Aerospace Approval
PDF - 59.29 KB
View More
Rancho Dominguez GE Aviation Approval AF
PDF - 33.04 KB
View More
Rancho Dominguez GE Aviation Approval AU
PDF - 36.74 KB
View More
Rancho Dominguez GE Aviation Approvals AA AB AE
PDF - 38.78 KB
View More
Rancho Dominguez GE Aviation Approvals AH AK
PDF - 38.74 KB
View More
Rancho Dominguez GE Oil and Gas Approval
PDF - 407.38 KB
View More
Rancho Dominguez GKN Approval RT
PDF - 183.06 KB
View More
Rancho Dominguez Honeywell Approval
PDF - 81.31 KB
View More
Rancho Dominguez IHI Approval
PDF - 342.41 KB
View More
Rancho Dominguez ITP Approval
PDF - 703.23 KB
View More
Rancho Dominguez Kawasaki Approval UT
PDF - 237.15 KB
View More
Rancho Dominguez Kawasaki Macrotech Approval
PDF - 247.53 KB
View More
Rancho Dominguez Nadcap Chemical Processing Certification
PDF - 70.65 KB
View More
Rancho Dominguez Nadcap Chemical Processing Scope
PDF - 397.2 KB
View More
Rancho Dominguez Nadcap NDT Certification
PDF - 108.97 KB
View More
Rancho Dominguez Nadcap NDT Scope
PDF - 399.02 KB
View More
Rancho Dominguez Northrop Grumman Approval
PDF - 85.11 KB
View More
Rancho Dominguez Portland Nadcap NDT Certification
PDF - 492.92 KB
View More
Rancho Dominguez Pratt and Whitney Approval DRT Portland
PDF - 124.19 KB
View More
Rancho Dominguez Pratt and Whitney Approval RT
PDF - 22.83 KB
View More
Rancho Dominguez Pratt and Whitney Approval UT
PDF - 12.84 KB
View More
Rancho Dominguez RR Deutschland Approval
PDF - 316.38 KB
View More
Rancho Dominguez RR UK Approval
PDF - 81.33 KB
View More
Rancho Dominguez SAFRAN Approval DRT Portland
PDF - 145.58 KB
View More
Rancho Dominguez Safran Approval MT RT PT UT
PDF - 405.28 KB
View More
Rancho Dominguez SAFRAN Approval UT Metallic Parts
PDF - 89.48 KB
View More
Rancho Dominguez Sikorsky Approvals RT PT MT
PDF - 91.04 KB
View More
Rancho Dominguez Sikorsky Approval UT
PDF - 38.94 KB
View More
Rancho Dominguez UTC Aerospace Approval
PDF - 131.94 KB
View More