Element erbjuder kvalificerade tjänster inom materialprovning, produktprovning, kalibrering och certifiering till industri och myndigheter med högt ställda kvalitetskrav, inom bl.a. flygindustri, försvar, energi, fordons- och verkstadsindustri, medicinteknik mm.

Vi hjälper våra kunder att uppfylla kvalitetskrav, uppnå ökad effektivitet och minska risker kopplade till produktkvalitet och produktionsprocesser. Generellt kännetecknas våra kunders verksamheter av höga kvalitetskrav med krav på tillförlitlighet, spårbarhet och krav på ackrediterad provning och kalibrering.

Fråga en expert eller begär en offert