Kvalitetssäkring av svetsförband och lödförband

Element hjälper dig med praktisk svetsrådgivning, problemlösning, svetsarprövning, utbildning och provning av svetsar. Vi är specialiserade på svårsvetsade material som rostfritt stål, stål med höga kolhalter, aluminium-, nickel- och titanlegeringar samt tunnväggiga material.

Våra tjänster inom svetsning och hårdlödning

Svetsrådgivning och problemlösning

Våra erfarna svetsingenjörer och specialister hjälper er med praktisk rådgivning och problemlösning vid t ex material- och metodval, utformning av svets- och lödförband, defekter i svets- och lödförband samt kvalitetssäkring av svetsproduktion mm.

Regelverk, standarder och krav

Vi hjälper till att tolka regelverk kring svetsning. Vi erbjuder rådgivning för icke-svetsande personal, t ex konstruktörer, inköpare, kvalitetspersonal, samt stöd för icke-svetsande företag i kontakt med svetsande leverantörer för att t ex upprätta kravspecifikation som inköpsstöd.

Svetsansvarig IWE eller IWS, samt stöd till svetsansvarig

Element erbjuder stöd till svetsansvarig, men du kan också anlita Elements svetsingenjörer som svetsansvarig IWE eller IWS för din verksamhet. Vi ser då till att regelverk och svetsprocedurer är i sin ordning, samt att svetsarnas kompetens och behörighet upprätthålls.

Svetsprocedur WPQR och Lödningsprocedur BPQR

Genom tillgång till all nödvändig provning och analys kan vi säkerställa att proceduren fungerar och uppfyller ställda krav. Vi hjälper till hela vägen från skiss/ritning, via preliminära svetsdatablad och övervakning, till kvalificering genom provning av svets- lödprocedurer.

Svetsutbildning, svetsarprövning och lödarprövning

Vi erbjuder praktiska kurser i de flesta manuella svets- och lödmetoder, samt teoretiska utbildningar för svetsande och icke-svetsande personal inom allt från materiallära till kvalitetssystem.

Vi utför svetsar- och lödarprövning enligt alla aktuella EN- och ISO-standarder, men även enligt andra regelverk, till exempel ASME IX. Prövning kan också anpassas för att överensstämma med ert eget interna regelverk.

Provning och inspektion av svetsar

Element utför förstörande och oförstörande provning av svetsar, t ex dragprov, slagprov, bockprov, hårdhetsmätning, mikro- och makroundersökning samt oförstörande provning av svetsförband och lödförband.

 

Fråga en expert eller begär en offert