Element erbjuder provning, rådgivning och utbildning för kvalitetssäkring av material och processer inom polymera material, t ex lim, tätningsmedel gummi och plast.

Miljötålighetsprovning av gummimaterial

Miljötålighetsprovningen hjälper dig att säkerställa kvaliteten i produktens driftsmiljö, och under hela den tänkta livslängden. Det medför ökad säkerhet, ger färre reklamationer och minskad kostnad för underhåll. Miljötålighetsprovning används exempelvis vid

 • Kvalificering av material
 • Skadeutredningar
 • Kontroll och reparation
 • Process och reparation
Provmetoder och provmiljöer

Metod och miljö väljs efter materialets användningsområde och funktion.

Egenskaper

 • Hårdhet
 • Brottgräns
 • Töjning
 • Sättning
 • Vikt- och volymändring
 • TR-provning (köld)
 • Relaxation

Provningsmiljöer

 • Värme upp till +300 °C
 • Kyla ner till -75 °C
 • Kombination värme/fukt: +40 °C/10 % RF upp till +95 °C/98 % RF
 • Vätskor, drivmedel, olja etc.
 • UV
 • Ozon

Skjuvprovning av polymera material

Enkelt överlapp - Modellsystem för kvalifcering av fogar
 • Provpaneler limmas efter kundens förhållanden
 • Hållfasthetsprovning, -55°C – +120 °C
 • Analys av brottytor
 • Beständighetsprovning, värme/kyla, fukt, åldring, utmattning, kemikalieprovning

Tillämpning vid befintlig process

 • Kvalitetssäkring av materialen, processen och den färdiga produkten, dvs fogen i drift (klimat, åldring etc)
 • Effektivisering av en process, avseende härdningsförhållanden (tid, tryck, temperatur, luftfuktighet), förbehandling (test av olika ytor), arbetsmiljö mm.
 • Optimering av ledtider och kostnader.

Tillämpning vid planerad process

 • Kravställning och kvalitetssäkring av material, förbehandling härdningsförhållanden och beständighet för den färdiga produkten i sin driftsmiljö, inklusive miljöpåverkan.
 • Optimering av ledtider och kostnader.

Fråga en expert eller begär en offert