Vi hjälper dig att undvika haverier och driftstopp. Element erbjuder bred kompetens och resurser för analyser och utredningar av drivmedel och smörjmedel.

Vårt driv- och smörjmedelslaboratorium är Sveriges största och äldsta laboratorium för oberoende analys av driv- och smörjmedel, och idag analyseras över 12 000 unika prov om året. Utöver rutinmässiga analyser utförs även ett hundratal tekniska utredningar årligen av laboratoriets experter.

Våra kunder är oljebolag, driftsentrepenörer, transportindustri, fordonstillverkare, flyg- och helikopteroperatörer, maskinägare, processindustrier, försäkringsbolag, Försvarsmakten m.fl.

Tjänster inom driv- och smörjmedelsanalys

Våra tjänster för analyser av drivmedel och smörjmedel hjälper dig att undvika obehagliga överraskningar och kostsamma driftstopp. Verksamheten delas in i de tre huvudområdena kvalitetskontroll, tillståndskontroll och tekniska utredningar.

Kvalitetskontroll av drivmedel och smörjmedel

Att säkerställa kvaliteten på nya och oanvända bränslen och smörjmedel kan hjälpa dig att ställa krav på dina leverantörer och förbättra dina lagringsrutiner, samt minska driftskostnaderna som en följd av färre haverier.

Tillståndskontroll genom oljeanalys

Med regelbunden oljeanalys kan du förutom information om oljans kvalitet också få tidiga indikationer på slitage och föroreningar, och kan på så vis undvika onödiga, kostsamma driftstopp.

Tekniska utredningar
  • Element deltar som oberoende part i utredningar och projekt relaterade till driv- och smörjmedel. Exempel på områden där vi är behjälpliga är:
  • Haveri- och skadeutredningar
  • Föroreningar i driv- och smörjmedelsprodukter
  • Effekter vid inblandning av additiv
  • Blandbarhet/kompatibilitet mellan olika produkter
  • Produktutveckling
  • Standard- och metodutveckling

Våra tekniska experter har en bred kompetens som täcker in teknikområden som kemi, fysik, mekanik, bioteknik mm.

Analystjänster

Kvalitetskontroll av drivmedel och smörjmedel

Genom en kvalitetskontroll av nya eller lagrade drivmedel och smörjmedelsprodukter mot dess tekniska specifikation kan du undvika kostsamma driftstopp och haverier. 

Analystjänster

Oljeanalys för tillståndskontroll

Regelbunden oljeanalys utgör ett viktigt underlag för det planerade underhållet. Vid oljeanalysen kontrolleras oljans kvalitet och smörjförmåga, samt ger dig diagnostik över systemets kondition genom tidiga tecken på slitage och inläckage av föroreningar.