Element genomför utredningar av orsaken till skador och haverier för alla typer av produkter och system. Vi har omfattande erfarenhet av skadeutredningar med tillhörande analyser genom våra uppdrag för försvaret, svensk industri, försäkringsbolag och Statens Haverikommission.

Skadeutredningen är ett systematiskt utredningsarbete där vi arbetar helt opartiskt för att ta reda på skadeförlopp och skadans ursprung. Utredningen hjälper oss inte bara att lära oss av det förflutna, den är även en investering för framtiden, och kan bidra till att ytterligare skador och haverier kan undvikas.

Erfarenhet och resurser för en lyckad skadeutredning

En bred materialkännedom är viktigt för att känna till materialens potential och brister, inte minst då kompatibilitet och påverkan mellan olika material kan vara en del av orsaken till skadan.  

Våra utredare har lång erfarenhet av systematiska skadeutredningar och har mycket god kännedom om material och processer inom bl.a. metaller, polymerer, komposit, ytbehandling och korrosion samt inom drivmedel och smörjmedel. Tillsammans med omfattande laboratorieresurser innebär detta att vi kan erbjuda utredningar inom ett brett område av material och behandlingar.

Problemställningar

När en komponent i drift brister eller upphör att fungera, eller när processer i samband med tillverkning inte ger önskvärt resultat kan en utredning exempelvis ge svar på följande:

  • Identifiera skadeorsaker och brottkaraktär
  • Varför sprickbildning startat och vilka påkänningar som driver spricktillväxten
  • Orsak till korrosion
  • Orsak till fläckar, upphöjningar eller håligheter i ytskiktet
  • Orsak till nötning och ifall nötningen kan leda till andra problem

Fraktografi

Fraktografi är läran om att tyda en brottytas utseende för att kunna dra slutsatser om brottorsaken. Genom att undersöka en brottyta får man vanligtvis svar på frågor om vad det är för typ av brott:

  • Om brottet är segt eller sprött
  • Om det rör sig om exempelvis utmattning, spänningskorrosion eller väteförsprödning
  • Om det finns någon defekt vid startpunkten som initierat brottet

Undersökningen görs inledningsvis med ett obeväpnat öga, sedan med ljusoptiskt mikroskop och avslutningsvis i hög förstoring med svepelektronmikroskop (SEM) om så krävs.

Utbildning i skadeundersökningsteknik

Vår populära utbildning i skadeundersökningsteknik ger dig insikt i hur man genom systematisk skadeanalys kan utläsa händelseförlopp och orsakssammanhang vid inträffade skadefall och haverier.

Fråga en expert eller begär en offert