Med god planering och förebyggande åtgärder kan risken för kostsamma driftstopp minskas. Ibland händer dock även det oväntade, där problem och haverier behöver utredas.

Element erbjuder bred kompetens och resurser inom det materialtekniska området, tillståndskontroller genom oljeanalys samt kalibrering av mätinstrument och givare. Vår samlade kompetens bygger på lång erfarenhet från många olika branscher och teknikområden som bidrar till ökad driftsäkerhet och till att kvalitetskrav kan efterlevas.

Välkommen till Element, en av världens mest ansedda partners inom oberoende materialtekniska och mättekniska tjänster.

 

Materialteknik

Materialprovning, inspektion och utredningar

I mekaniska processer orsakas de allra flesta skador av korrosion, nötning och slitage. Vår kompetens från olika material- och teknikområden utgör en värdefull resurs för provning och inspektion vid underhåll, eller vid utredning av materialrelaterade skador och haverier.

Skadeutredningar

Vi har lång erfarenhet av att utreda skador och haverier i system, hos komponenter, tätningar, ytbehandlingar mm. Skadeförloppet kartläggs och spåras till sitt ursprung genom allt från metallografiska undersökningar av brottytor till kemiska analyser av material och substanser för kontroll av innehåll, sammansättning och påverkan.

Oförstörande provning och inspektion 

Genom oförstörande provning (OFP) kan vi upptäcka sprickor, inneslutningar och korrosion, bestämma skikttjocklekar och andra materialegenskaper. Vi utför
inspektioner på plats eller i vårt laboratorium, och erbjuder även kompetens och utbildningar för att utveckla och optimera er interna OFP-verksamhet.

Svetsning och hårdlödning

Vi erbjuder praktisk problemlösning, svetsrådgivning, IWE/IWS-konsultation, ackrediterad provning och utbildning för kvalitetssäkring av svetsarbeten och för godkännande av procedurer och personal.

Ytteknik och korrosion

Vi erbjuder provning och rådgivning inom färg, lack och kemisk ytbehandling för utvärdering av t ex vidhäftning och beständighet i olika driftsmiljöer.

Kontakta oss för mer information.

Tillståndskontroll

Oljeanalys och bränsleanalys

Otillräcklig eller felaktig smörjning som leder till slitage i mekaniska system är den vanligaste orsaken till haverier och driftavbrott. Regelbunden provtagning är en billig investering för att följa konditionen hos kritiska system, och utgör ett viktigt underlag för planerade underhållsåtgärder.

Oljeanalys för tillståndskontroll

Vid oljeanalysen kontrolleras oljans kvalitet och smörjförmåga, och kan ge diagnostik över systemets kondition genom tidiga tecken på slitage och föroreningar. Vi erbjuder standardiserade provpaket för bland annat:

  • Hydraulsystem
  • Turbinoljor från kraftgenererande turbiner
  • Transmissioner och kompressorer
  • Smörjfett

Vanliga egenskaper som kontrolleras är viskositet/smörjförmåga, oxidation/åldring, additivnivåer och föroreningar i form av t ex vatteninnehåll, partiklar, slitagemetaller och föroreningar från omgivande miljö. Systemets kravgränser och jämförande värden från en referensolja kan infogas i en trendrapport.

Kvalitetskontroll av bränslen och drivmedel

Vi utför även kontroller av turbinbränslen och diesel till maskiner och reservkraftsaggregat för kontroll av bränslets funktionsduglighet, och där föroreningar i tankar kan sätta igen bränslefilter och ge beläggningar i bränslesystemet.

Genom Element får du tillgång till bred kompetens och resurser inom smörjmedel och drivmedel. Vi erbjuder provtagningssatser för oljeprov och drivmedel med returemballage att ha i beredskap för provtagning, samt kan ge dig tips om provtagning av både olje- och dieselprov.

Kontakta oss för mer information

Mätteknik

Kalibrering av givare och mätinstrument

Element Metech kalibrerar mätinstrument, givare och mätdon inom ett mycket brett område, och kan tillgodose hela ert behov av kalibrering, service och administration av mätutrustning. Vi utför även uppmätning av detaljer i koordinatmätmaskin, CMM.

Kalibrering

Kalibrering utförs på plats hos våra kunder och i våra egna laboratorier. Vi erbjuder flexibla lösningar för hämtning/avlämning av mätinstrument i syfte att maximera tillgången till kalibrerade instrument.

Vi kalibrerar bland annat:

  • Elektriska mätinstrument inom DC/LF, HF, högspänning samt inom tid/frekvens
  • Längdmätdon, från handhållna mätdon och gängtolkar till mätmaskiner och referenser
  • Mekaniska givare inom ett brett område, t ex tryck, flöde, moment, kraft, massa, acceleration mm
  • Termometrar, fuktmätare mm
  • Fiberoptiska instrument och fibersvetsar
  • Akustisk mätutrustning
Mätdonsregister online

MIO, vårt populära mätdonsregister underlättar all administration av mätdon, och ger dig snabb överblick över kalibreringsstatus och tillgång till historik och
kalibreringscertifkat.

Uppmätning av detaljer i CMM

Vi utför även uppmätning av detaljer i koordinatmätmaskin (CMM), t ex fxturer, referensprover, stickprovskontroller mm.

Kontakta oss för mer information

Vi hjälper dig!

Ställ en fråga eller begär offert