Element är en ledande leverantör av korrosionsprovningstjänster som hjälper industrier att säkerställa hållbarhet och tillförlitlighet hos sina material och beläggningar. Vi erbjuder omfattande korrosionsprovningstester baserade på beprövade metoder och lång erfarenhet från olika industrier och applikationen. Med vår expertis och avancerade laboratorier kan vi hjälpa dig att förstå korrosionsbeteendet hos dina material, identifiera potentiella svagheter och optimera dina korrosionshanteringsstrategier. 

Din pålitliga partner för korrosionsprovning

Genom att välja Element för korrosionsprovning kan du vara trygg i vetskapen om att du samarbetar med en pålitlig och kompetent partner som levererar högkvalitativa resultat och insikter för att hjälpa dig att fatta informerade beslut om materialval och korrosionshantering.

 

Våra tjänster inom korrosionsprovning

Genom att använda lämplig utrustning för korrosionsprovningar kan man noggrant simulera olika korrosiva miljöer och erhålla värdefulla data om materialens motståndskraft mot korrosion. Detta möjliggör utvärdering av materialprestanda, val av lämpliga material och utveckling av effektiva korrosionsförebyggande strategier.

• Statisk korrosionsprovning

Vid statisk korrosionsprovning placeras provet i en korrosiv miljö under en längre tid för att simulera långvarig exponering. Korrosionsgraden bedöms genom att utvärdera provets ytförändringar och korrosionsprodukter. Denna metod ger insikt i materialens motståndskraft mot kontinuerlig korrosion.

• Cyklisk korrosionsprovning

Cyklisk korrosionsprovning innebär att provet utsätts för alternerande korrosiva och icke-korrosiva miljöer för att efterlikna verkliga driftförhållanden. Denna testmetod simulerar stress och belastning på materialet och avslöjar eventuella svagheter i form av korrosionsreaktioner, sprickbildning eller avskalning.

Spänningskorrosion

Spänningskorrosionstestning utförs genom att utsätta provet för en korrosiv miljö samtidigt som det utsätts för mekanisk spänning eller belastning. Denna metod avslöjar korrosionsfenomen som uppstår på grund av materialets interaktion med mekaniska spänningar, vilket kan leda till sprickbildning och materialfel.

Fuktprovning 

Fuktprovning innebär att provet exponeras för kontrollerad fuktighet för att bedöma dess motståndskraft mot fuktrelaterade korrosionsprocesser. Denna typ av provning kan utföras enligt internationella standarder, såsom ASTM eller ISO, eller anpassas efter specifika önskemål och krav från kunden för att säkerställa att provningen återspeglar verkliga driftförhållanden och applikationer.

 

 

Tre anledningar varför man ska välja Element

Expertis och Erfarenhet:

Element har lång erfarenhet och expertis inom korrosionsprovning, som sträcker sig över olika branscher. Vårt team består av högkvalificerade ingenjörer och experter som är dedikerade till att tillhandahålla pålitliga resultat och djupgående analyser, vilket uppskattas mycket av våra kunder. Vi är stolta över vårt rykte för att leverera högkvalitativa och tillförlitliga resultat.  
Vår erfarenhet och expertis gör att vi kan erbjuda våra kunder mer än bara provresultat. Vi strävar efter att ge en djupare analys av provningsdata och förklara de underliggande mekanismerna för korrosion som kan påverka deras produkter eller anläggningar. Genom att förstå dessa mekanismer kan våra kunder fatta informerade beslut om materialval, konstruktionsmetoder och skyddsåtgärder för att minimera korrosionsriskerna.

Ackrediterat laboratorium:

Vi har moderna laboratorier med avancerad utrustning och instrumentering som möjliggör noggranna och tillförlitliga provningar. Våra anläggningar är utformade för att möta höga standarder och kan hantera olika typer av korrosionstester.

Våra provningslaboratorier är ackrediterade av Swedac enligt ISO/IEC 17025. Ackrediteringen omfattar bland annat korrosionsprovning i saltdimma enligt ASTM B117, samt ASTM G48, A och ASTM A262 C, E.

Skräddarsydda Lösningar:

Vi förstår att varje industri och varje projekt har sina egna unika krav och utmaningar. Därför erbjuder vi skräddarsydda lösningar som anpassas efter dina specifika behov och mål. Vi arbetar tätt tillsammans med dig för att säkerställa att våra provningar och resultat uppfyller dina krav och förväntningar. 

Vi kan utföra standardiserade provningar enligt internationella standarder och branschspecifika riktlinjer. Dessutom har vi möjlighet att skräddarsy provningsprogram för att möta specifika behov och krav från våra kunder.

 

Utrustningar för korrosionsprovning

Våra laboratorium utrustat med toppmodern teknik och avancerade provningsutrustningar för korrosionsprovning av olika material. Våra provningsmetoder och utrustningar möjliggör noggranna analyser av materialens korrosionsbeständighet och ger värdefulla insikter för att optimera produktkvalitet och minska risken för kostsamma korrosionsskador.

Klimatskåp (filiformkorrosion, fuktprovning)

Vårt klimatskåp är utformat för att simulera olika klimatförhållanden och möjliggör provning av material mot filiformkorrosion och fuktrelaterade korrosionsfenomen. Genom att kontrollera temperatur och luftfuktighet kan vi skapa specifika korrosiva miljöer och bedöma materialens motståndskraft mot långvarig exponering.

Saltdimmekammare för neutral korrosionsprovning

Vår saltdimmekammare är optimerad för att utföra neutral korrosionsprovning. Genom att spruta en fin dimma av saltvatten på provet kan vi simulera en neutral korrosiv miljö och bedöma materialens korrosionshastighet och prestanda under dessa förhållanden. Detta hjälper till att bedöma materialens lämplighet för olika applikationer inom industrin.

Saltdimmekammare för cyklisk korrosionsprovning

Vårt labb har även en saltdimmekammare som är specialutformad för att utföra cyklisk korrosionsprovning. Genom att skapa alternerande perioder av saltdimma och torrhet kan vi simulera verkliga driftförhållanden och bedöma materialens motståndskraft mot cyklisk korrosion. Detta gör det möjligt att identifiera eventuella svagheter och utveckla lämpliga åtgärder för att förbättra materialets prestanda och livslängd.

 

Vi erbjuder kvalificerad korrosionsprovning i olika miljöer och branscher

Element Materials Technology är det självklara valet för industrier som behöver korrosionsprovningstjänster för att kvalitetssäkra. Med vår omfattande expertis och ackrediterat laboratorier kan vi erbjuda tillförlitliga resultat och värdefulla insikter för att säkerställa hållbarhet och säkerhet hos material och komponenter.

Rymd & flyg

Inom rymd- och flygindustrin är korrosionsprovning av kritisk betydelse för att garantera säkerheten och tillförlitligheten hos material och komponenter som används i rymdfarkoster och flygplan. Korrosionsprovning utförs på strukturer, motorer, bränslesystem och elektronik för att bedöma deras motståndskraft mot korrosion i extrema miljöer som vakuum, höga temperaturer och fuktighet.

Försvar

I försvarsindustrin är korrosionsprovning avgörande för att säkerställa hållbarheten och funktionaliteten hos militära fordon, vapen och utrustning. Korrosionsprovning utförs på pansar, vapen, elektronik och fordonskomponenter för att bedöma deras motståndskraft mot korrosion i tuffa terrängförhållanden, marina miljöer och i närvaro av kemiska ämnen.

Fordon och transport

Inom fordons- och transportindustrin är korrosionsprovning av avgörande betydelse för att säkerställa långvarig hållbarhet och säkerhet hos fordon och deras komponenter. Korrosionsprovning utförs på karosser, chassin, hjul och andra fordonsdelar för att bedöma deras motståndskraft mot korrosion i olika miljöer, inklusive vägsalt, fuktighet och luftföroreningar.

Jordbruk

Inom jordbrukssektorn används korrosionsprovning för att utvärdera materialens hållbarhet och korrosionsmotstånd i en rad olika applikationer. Det kan innefatta testning av maskinkomponenter, förvaringsbehållare för gödselmedel och bevattningssystem för att säkerställa att de kan stå emot den korrosiva påverkan från jordbrukets arbetsmiljöer och kemikalier.

Kemi & process

I kemiska och processindustrier är korrosionsprovning nödvändigt för att bedöma materialens prestanda och hållbarhet i aggressiva kemiska miljöer. Korrosionsprovning utförs på rörledningar, reaktorer, tankar och ventiler för att säkerställa att de tål korrosiva ämnen och kemikalier som de kommer i kontakt med under produktionsprocessen.

Bygg

Inom byggindustrin är korrosionsprovning avgörande för att säkerställa att byggnadskomponenter och strukturer kan stå emot korrosion under sin livstid. Det kan innefatta testning av armeringsjärn, betongelement, stålkonstruktioner och skyddande beläggningar för att bedöma deras motståndskraft mot korrosion från fukt, väderförhållanden och kemikalier.

Energi

 I energiindustrin, inklusive kärnkraft, olja och gas, samt förnybar energi, är korrosionsprovning viktig för att säkerställa säkerheten och tillförlitligheten hos anläggningar och utrustning. Korrosionsprovning utförs på rörledningar, värmepannor, turbiner och kraftöverföringssystem för att bedöma deras korrosionsmotstånd i miljöer med höga temperaturer, kemikalier och fuktighet.

Hydraulik & VVS

Inom hydraulik- och VVS-industrin används korrosionsprovning för att bedöma materialens motståndskraft mot korrosion i vatten- och fuktighetsmiljöer. Det kan innefatta testning av rör, ventiler, pumpar och fittings för att säkerställa att de kan klara av de korrosiva effekterna av vatten, kemikalier och fukt.

Återvinning

Inom återvinningssektorn är korrosionsprovning avgörande för att bedöma materialens återanvändbarhet och hållbarhet. Korrosionsprovning utförs på återvunnet material och komponenter för att bedöma deras motståndskraft mot korrosion och bedöma deras lämplighet för olika applikationer inom återvinningsindustrin.

 

Hur kan vi hjälpa er?

Vi hjälper dig att säkerställa rätt korrosionsskydd. 

Ställ en fråga till vår expert eller begär offert:

Mårten Jonsson  marten.jonsson@element.com

KUNDCASE: Element hjälpte Mastec att uppfylla krav enligt MIL DTL 5541 

Mastec CCTechs kunder inom områdena till exempel flyg, hydraulik, medicinteknik och ställer mycket höga krav på ytbehandling och korrosionsskydd. Element hjälpte Mastec att uppfylla krav enligt MIL DTL 5541.

Read MORE
Korrosionsprovning,  MIL DTL 5541

Fråga en expert eller begär en offert