Att kvalitetssäkra material och processer handlar om att säkerställa gällande krav på produktens säkerhet, kvalitet och prestanda genom hela dess tänkta livslängd. Från utveckling och produktion till underhåll och reparation. 

Med Element som partner får du tillgång till en stark resurs inom materialteknik och mätteknik med utrustning, metoder, ackrediteringar och expertis som byggts upp under decennier tillsammans med våra kunder med höga kvalitetskrav inom en mängd olika branscher. Vi ger dig tillgång till den flexibilitet som krävs, som snabbt kan anpassas till era ökade eller minskade behov, eller till nya teknikområden och kvalitetskrav.

Elements rötter inom industrin sträcker sig mer än 190 år tillbaka och vi är idag en av världens mest ansedda partners av oberoende tjänster inom materialteknik och mätteknik. Tillsammans är vi över 6 000 experter på 200 laboratorier runt om i världen.