Your complete calibration solution

Element Metech erbjuder spårbar och ackrediterad kalibrering samt mättekniska konsulttjänster och uppmätning av detaljer för produktionskontroll. Genom vårt breda mättekniska tjänsteutbud bidrar vi till att kvalitetskrav kan uppfyllas och produktionsstörningar kan undvikas.

Element Metech är fullserviceleverantör inom mätteknik och kan ta hand om hela ditt behov av mättekniska tjänster som kalibrering, service och administration av mätdon. 

Kalibrering

Vi utför spårbar och ackrediterad kalibrering av elektriska mätinstrument, mätdon och givare inom ett mycket brett område, se nedan. Vi kalibrerar de allra flesta fabrikat och typer av mätinstrument i våra laboratorier eller på plats hos kund. 

Mätdonsregister online, MIO 

Metech Instrument Organizer, MIO, är vårt populära och användarvänliga mätdonsregister, som förenklar all administration av mätdon och ger dig överblick och enkel åtkomst till kalibreringsstatus, mätdonshistorik och kalibreringscertifikat. MIO uppfyller kraven i ISO/IEC 17025, erbjuder säker datahantering och gör revisionen till en dröm. Direkt i MIO kan du även boka och beställa kalibrering.

Mätuppdrag

En av våra specialiteter är uppmätning av detaljer för produktionskontroll. Uppmätning av referensobjekt, fixturer och utfallsprov mm görs med koordinatmätmaskin (CMM) och optisk mätutrustning.

Mättekniska konsulttjänster

Våra experter erbjuder mätteknisk konsultation inom bl.a. mätinstruktioner, beräkning av mätosäkerhet och tolkning av kravspecifikationer med lång erfarenhet från en mängd olika branscher med både enklare och mer omfattande kvalitetskrav. Vi erbjuder även administration av mätdon på plats hos kund och instrumentförsörjning genom hyreslösningar, upphandlingsstöd mm. 

Kontakta oss här eller läs vidare på Element Metechs hemsida www.elementmetech.se.

Delivering accuracy as standard

Kalibreringstjänster

Kalibrering av elektriska mätinstrument

Vi utför kalibrering av elektriska mätinstrument inom DC/LF, RF/mikrovågor och tid/frekvens. Vi kalibrerar allt från portabla multimetrar och strömtänger till oscilloskop och spektrumanalysatorer. Ett av våra laboratorier är även specialiserade på kalibrering inom högspänningsområdet.

KALIBRERINGSTJÄNSTER

Längdkalibrering och geometri 

Vi kalibrerar mätdon och verktyg inom längd och andra geometriska storheter. Vi kan kalibrera  skjutmått, mikrometrar, passbitar, kontrollringar mm, samt gängtolkar, vinkelgivare och ytjämnhetsmätare. 

KALIBRERINGSTJÄNSTER

Givarkalibrering

Vi kalibrerar givare inom mycket brett område, bland annat moment, kraft, massa/vikt, tryck, flöde och acceleration. Exempel på givare och verktyg vi kan kalibrera är momentnycklar, lastceller, vågar, tryckmätare/manometrar, flödesmätare, accelerometrar mm.

KALIBRERINGSTJÄNSTER

Kalibrera termometer och fuktmätare

Inom temperatur och luftfuktighet kalibrerar vi många olika typer av temperaturgivare och fuktmätare. Exempel på utrustning är termometer, hygrometer, daggpunktmätare, datalogger, kalibreringsbad, temperaturkalibrator mm. Området temperatur och fukt täcker även kalibrering av klimatskåp och värmeskåp.

KALIBRERINGSTJÄNSTER

Kalibrera optiska mätinstrument

Vi kalibrerar mätinstrument som mäter optiska signaler. Fiberoptiska sändare, effektmätare, dämpare, optiska ljuskällor och ljusmätare för optisk effekt och dämpning inom visuella och infraröda våglängder. En av våra specialiteter är service av fibersvetsar. Vi har lång erfarenhet av fibersvetsar och vår kompetens och kunskap täcker de allra flesta fabrikat och typer. 

Service

Akustisk kalibrering

Ett av Element Metechs laboratorier är specialiserade på kalibrering av akustisk utrustning, t ex ljudnivåmätare, mikrofon, ljudkalibrator, pistonfon, förstärkare, oktavfilter, referensljudkälla mm. Mätningarna är spårbara till både nationella och internationella referenslaboratorier, t ex DPLA, DFM, NPL och PTB. 

Service

Kalibrering av pipetter

Kalibrering är det enda sättet att säkerställa att pipetten inte hamnar utanför sina toleransgränser. Vi erbjuder service och ackrediterad kalibrering av alla typer av enkanals- och flerkanalspipetter i intervallet 0,1 µl till 50000 µl. Kalibrering utförs enligt ISO 8655 och med referensutrustning som är spårbar till nationella och internationella normaler.

Fråga en expert eller begär en offert