Element Metech erbjuder spårbar och ackrediterad kalibrering av mätinstrument, mätdon och givare inom ett mycket brett område.

Element Metech är fullserviceleverantör inom mätteknik och kan ta hand om hela ditt behov av mättekniska tjänster som kalibrering, service och administration av mätdon. Vi erbjuder även uppmätning av detaljer för produktionskontroll.

Kalibreringstjänster

Vi utför spårbar och ackrediterad kalibrering inom ett mycket brett område. Vi kalibrerar de allra flesta fabrikat och typer av mätinstrument i våra laboratorier eller på plats hos kund. Vi kalibrerar bland annat:

  • Elektriska mätinstrument, inom DC/LF, RF/HF, högspänning, tid/frekvens, EMC mm.
  • Geometriska mätdon inom t.ex. längd, gängtolkar och vinkelgivare.
  • Mekaniska givare inom kraft, moment, tryck, flöde, massa/vikt och vibration/acceleration.
  • Temperatur och fukt
  • Fiberoptiska mätinstrument och fibersvetsar
  • Akustisk mätutrustning
  • Pipetter

MIO - mätdonsregister online

Metech Instrument Organizer, MIO, är vårt populära och användarvänliga mätdonsregister, som förenklar all administration av mätdon, och ger dig överblick och enkel åtkomst till kalibreringsstatus, mätdonshistorik och kalibreringscertifikat. Genom MIO kan du även beställa kalibrering, och för kalibrering som utförs hos oss uppdateras kalibreringsstatus, historik och certifikat automatiskt i MIO.

Mätteknisk support

Våra tekniska erbjuder mätteknisk konsultation inom bl.a. mätinstruktioner, beräkning av mätosäkerhet och tolkning av kravspecifikationer med lång erfarenhet från en mängd olika branscher med både enklare och mer omfattande kvalitetskrav.

Mätuppdrag, koordinatmätning

En av våra specialiteter är mätuppdrag, där vi utför koordinatmätning av referensobjekt, fixturer och utfallsprov mm för produktionskontroll.

 

Kontakta oss här eller läs vidare på Element Metechs hemsida www.elementmetech.se.

Kalibreringstjänster

Kalibrering av elektriska mätinstrument

Vi utför kalibrering av elektriska mätinstrument inom DC/LF, RF/Microwave, tid/frekvens. Vi kalibrerar allt från multimetrar och strömtänger till oscilloskop och annan avancerad utrustning. Ett av våra laboratorier är även specialiserade på kalibrering inom högspänningsområdet.

KALIBRERINGSTJÄNSTER

Kalibrering inom längd och geometri 

Vi kalibrerar mätdon och verktyg inom längd, t ex skjutmått och mikrometer, passbitar, kontrollringar mm, samt gängringar, gängdorn och vinkelgivare. 

KALIBRERINGSTJÄNSTER

Kalibrering av givare

Vi kalibrerar givare inom mycket brett område, inom moment, kraft, massa/vikt, tryck, flöde och acceleration. Exempel på givare och instrument vi kan kalibrera är momentnycklar, lastceller, vågar, tryckmätare/manometrar, flödesmätare, accelerometrar mm.

KALIBRERINGSTJÄNSTER

Kalibrering av termometrar och fuktmätare

Inom temperatur och luftfuktighet kalibrerar vi många olika typer av termometrar, temperaturgivare och fuktmätare. Exempel på utrustning är termoelementgivare, daggpunktmätare, termohygrometer, termohygrograf, datalogger, kalibreringsbad, temperaturkalibrator mm. Området temperatur och fukt täcker även kalibrering av klimatskåp och värmeskåp.

KALIBRERINGSTJÄNSTER

Kalibrering inom optik och fiberoptik

Vi kalibrerar mätinstrument som mäter optiska signaler. Fiberoptiska sändare, effektmätare, dämpare, optiska ljuskällor och ljusmätare för optisk effekt och dämpning inom visuella och infraröda våglängder. En av våra specialiteter är service av fibersvetsar. Vi har lång erfarenhet av fibersvetsar och vår kompetens och kunskap täcker de allra flesta fabrikat och typer. 

Service

Akustisk kalibrering

Ett av Element Metechs laboratorier är specialiserade på kalibrering av akustisk utrustning. Exempel på utrusning är ljudnivåmätare, mikrofon, ljudkalibrator, pistonfon, förstärkare, oktavfilter, referensljudkälla mm. Mätningarna är spårbara till både nationella och internationella referenslaboratorier, t ex DPLA, DFM, NPL och PTB. 

Service

Kalibrering av pipetter

Pipetters noggrannhet och precision är beroende av den service och behandling som varje pipett utsätts för. Förebyggande underhåll genom kalibrering är det enda sättet att säkerställa att pipetten inte hamnar utanför sina toleransgränser. I vårt kalibreringslaboratorium erbjuder vi ackrediterad kalibrering av pipetter i intervallet 0,1 µl till 50000 µl. Vi kalibrerar alla typer av pipetter - enkanals och flerkanals. Kalibreringar utförs enligt ISO 8655 och NCCLS riktlinjer och med referensutrustning som är spårbara till nationella och internationella normaler.

Fråga en expert eller begär en offert