Genom en kvalitetskontroll av nya eller lagrade drivmedel och smörjmedelsprodukter mot dess tekniska specifikation kan du undvika kostsamma driftstopp och haverier. Kontrollen kan också utgöra underlag för förbättrade lagringsinstruktioner, och färre haverier bidrar till att skydda ditt varumärke.

Vårt laboratorium har en mycket bred analyspark för både rutinkontroller, specialanalyser och tekniska utredningar, och genom våra tekniska experter får du sammantaget tillgång till en mycket stark resurs med lång erfarenhet inom detta område.

Några typiska produktegenskaper som kan analyseras:
Kemiska och fysikaliska egenskaper
 • Viskositet
 • Densitet
 • Destillation
 • Additivnivåer
 • Smörjförmåga
 • Termiska egenskaper
 • Korrosionsskydd
 • Flampunkt
Föroreningar
 • Partiklar/Sediment
 • Förbränningsprodukter
 • Vatten
 • Mikroorganismer
 • Slitagemetaller
 • Lösliga föroreningar
 • Grundämnesanalys

 

Fråga en expert eller begär en offert