Inom kemisk analys erbjuder Element bred kompetens och kvalificerade resurser när du behöver veta mer om innehåll och sammansättning i olika material och substanser. Vi utför kvantitativa och kvalitativa analyser, samt bistår i kvalificerade kemiska utredningar. Vi utför också föroreningsanalyser, kvalitetskontroller, kontroll av processvätskor, fysikaliska och termiska analyser inom många olika områden.

Materialanalys

I den kemiska materialanalysen bestäms det aktuella ämnets sammansättning och struktur.  Analyserna omfattar många olika material, t ex metaller, kompositer, limsystem, plast och gummi.

Föroreningsanalys

Analyser av okända prover som exempelvis avlagringar och beläggningar kräver ofta flera olika analystekniker. Mängden prov kan vara extremt liten eller ha en särskilt komplex struktur.

Kvalitetskontroll av material

Genom fysikalisk analys utför vi omfattande kvalitetsanalyser av material som används till kompositstrukturer, exempelvis prepreg, limfilm och olika plastmatriser.

Kontroll av processbad

Kemisk analys används kontinuerligt i olika produktionsprocesser för att kontrollera sammansättningen i skärvätskor och ytbehandlingsbad.

Termisk analys

Inom detta område mäter vi olika fysikaliska och mekaniska egenskaper, bland annat glasomvandlingstemperatur, smältpunkt, oxidationsindex och uthärdningsgrad hos exempelvis polymera material.

Laboratorieresurser för kemisk och fysikalisk analys

Spektroskopi
  • FTIR Infraröd spektroskopi (Fourier Transform Infrared Spectroscopy)
  • ICP Plasmaspektrometri (Inductively Coupled Plasma)
  • ED-XRF Röntgenfluorescens (Energy Dispersive X-Ray Fluorescence)
Kromatografi
  • HPLC Vätskekromatografi (High Performance Liquid Chromatography)
  • GC Gaskromatografi (Gas Chromatography, GC-FID, GC-MS)
Kalorimetri, Gravimetri
  • DMA Dynamisk mekanisk analys (Dynamic Mechanical Analysis)
  • TGA Termogravimetrisk analys (Thermo Gravimetric Analysis)
  • TMA Termomekanisk analys (Thermo Mechanical Analysis)
  • DSC, MDSC Differentialskannings-kalorimetri (Differential Scanning Calorimetry)
  • pDSC, Trycksatt DSC (Pressure Differential Scanning Calorimetry)

Vi utför även materialanalyser i ljusoptiska mikroskop och i svepelektronmikroskop, SEM.

Ackrediterat laboratorium

Våra provningslaboratorier är ackrediterade av Swedac enligt ISO/IEC 17025. Ackrediteringen omfattar även vissa metoder inom kemisk och fysikalisk analys.

Fråga en expert eller begär en offert