Vi hjälper dig att välja rätt ytbehandlingElement erbjuder expertis och opartisk provning för kvalitetssäkring av målningssystem och galvanisk ytbehandling.  Våra tjänster inkluderar även utvecklingsstöd inom målningssystem, produktionsstöd för kvalitetssäkring av ytbehandlingsprocesser, skadeutredningar samt utbildning inom t ex ytbehandling, lackering, rengöring och ytfelsbedömning.

Provning av färg och lack

Vi utför provning av egenskaper för lacker och ytbehandlingar i vått och härdat tillstånd, t ex 

  • Glans och kulör
  • Mätning av skikttjocklek och hårdhet
  • Vidhäftningsprov, t ex pull-off, ritsprov mm
  • Beständighet mot nötning eller slag
  • Töjbarhet
Korrosionsprovning

Vi kan testa olika ytbehandlingars beständighet mot värme, kyla, fukt, kemikalier mm genom exponering i t ex klimatskåp eller saltdimma. Vi erbjuder en rad olika tester för att verifiera eller utvärdera korrosionsbeständigheten hos olika ytbeläggningar.

Rengöringsteknik

Vi utför renhetsmätningar avseende partiklar och organiska föroreningar och ämnen. Vi hjälper dig att utveckla rengöringsmetoder som uppfyller dina renhetskrav, och vi kan utvärdera rengöringsprodukter och metoder ur både en teknisk och miljömässig synvinkel.

Vad ska ytan på din produkt klara?

Vi kan hjälpa till att kravställa ytegenskaper och kvalitet, samt upprätta processbeskrivningar eller kravdokument som stöd i inköpsprocessen. Vi utför även ankomstkontroller, processkontroller och utför tekniska revisioner av er egna verksamhet eller av underleverantörer.

Lackering

Vi utför våtlackering och pulverlackering av provföremål. Vi kan också utföra lackering av mindre produktionsserier. I vårt lackeringslaboratorium genomförs de praktiska momenten i våra utbildningar.

Utbildning

De utbildningar vi genom för inom ytteknik är helt kundanpassade. Vi kan utbilda inom t ex lackering, rengöring och ytfelsbedömning.

Fråga en expert eller begär en offert