Element är en av världens främsta och snabbast växande företag inom provning, inspektion, kalibrering och certifiering.

Vi erbjuder kvalificerade tjänster inom materialprovning, produktprovning, kalibrering och certifiering till industri och myndigheter med högt ställda kvalitetskrav, inom bl.a. flygindustri, olja/gas, fordons- och verkstadsindustri samt inom byggindustri och infrastruktur.

Snabbväxande inom TIC-sektorn.

Element är en av världens snabbast växande företag inom TIC-sektorn, Testing, Inspection & Certification.

6 700 medarbetare på 188 laboratorier.

Med över 6 700 experter på 188 laboratorier över hela världen är vi en helhetsleverantör inom provning, inspektion, kalibrering och certifiering.

Vår historik sträcker sig över 190 år tillbaka. 

Elements historia började 1827, som ett internt provningslaboratorium hos den holländska industrikoncernen Stork. I Sverige startade vi på 1920-talet när flyget var ungt.