Lätta och starka konstruktioner av kolfiberkomposit används inom allt fler branscher och applikationer. Med många års erfarenhet inom flygindustrin kan Element erbjuda bred kompetens och resurser för kvalitetssäkring av kompositmaterial.

Vi arbetar med fiberkompositer och sandwichmaterial. Förutom kolfiber arbetar vi även med glasfiber och aramidfiber. Typiska härdplasthartser som vi arbetar med är epoxysystem, polyestrar, vinylestrar, cyanatestrar och fenoler.

Krav och standarder

Vi erbjuder stöd för tolkning av kvalitetskrav och standarder vid materialval, processer och för framtagning av provprogram.

Provning av komposit
  • Mekanisk provning i rumstemperatur samt i förhöjda temperaturer och i kyla.
  • Kemisk analys och termoanalys för bestämning av sammansättning och egenskaper.
  • Oförstörande provning för verifiering av produktionsprocess, reparationsprocess samt undersökning av skador.
Tillverkning av provpaneler

I vårt kompositlaboratorium kan vi tillverka laminat och provstavar, samt konditionera provföremål i klimatkammare.

Kompositreparation

En av våra specialiteter är reparation av kompositstrukturer, där våra experter kan utarbeta, verifiera och dokumentera reparationsprocesser, samt utbilda teknisk personal i reparationsteknik.

Fråga en expert eller begär en offert