Ackrediterad materialprovning med kvalificerad rådgivning.

Genom mekanisk provning hjälper vi dig att utvärdera om ett material eller en komponent uppfyller kvalitetskraven avseende hållfasthet. Vi erbjuder expertis och resurser för kvalificering av material genom mekanisk provning av metaller, polymerer och kompositmaterial. Våra specialistområden omfattar bland annat höghållfasta material och lättmetaller, polymerer, kolfiberkompositer, tunna strukturer samt lim-, nit-, skruv-, löd- och svetsförband. Vi hjälper dig att utvärdera om materialvalet är rätt, hur hög belastning materialen tål samt om, när och hur skador kan uppkomma.

Breda resurser inom mekanisk materialprovning

Vi utför allt ifrån standardiserad mekanisk provning som dragprov, slagprov och bockprov mm till komplexa provningsuppdrag som kräver avancerad mät- och inspektionsteknik. Provningen kan utföras i rumstemperatur, vid förhöjda temperaturer och i kyla.

Vi utför bland annat följande:
  • Dragprov
  • Slagprov 
  • Bockprov
  • Hårdhetsmätning Brinell, Vickers och Rockwell
  • Utmattningsprov LCF, HCF och TMF enligt föreskrivet lastspektrum
  • Skjuvprov och fläkprov av limförband, kompositer och metaller
Egen verkstad för provuttag och provstavstillverkning

I vår verkstad utför vi provuttag och tillverkar provstavar med snabba genomloppstider. Vi tillverkar provstavar och kan hjälpa dig med val och montering av töjningsgivare inför provningen.

I vårt kompositlaboratorium har vi även egen tillverkning av kompositpaneler för kvalificering av material, tillverkningsmetoder och reparationsmetoder. Vi erbjuder tillverkning av provstavar och konditionering/åldring av provföremål i klimatskåp för provning av beständighet i värme/kyla, fukt och i kombination med kemikalier.

Ackrediterade laboratorier

Våra provningslaboratorier är ackrediterade av Swedac enligt ISO/IEC 17025. Ackrediteringen omfattar många av våra metoder inom mekanisk provning. All provning utförs i enlighet med internationella standarder som SS-EN, ISO, ASTM eller enligt er egen kravspecifikation.

 

Fråga en expert eller begär en offert