Mekanisk provning inkluderar ett stort antal provningsmetoder för bestämning av materialets hållfasthet under statisk eller dynamisk last, såsom draghållfasthet, slagseghet, utmattningshållfasthet, brottseghet och skjuvhållfasthet.

Element erbjuder ett brett utbud av förstörande mekanisk provning av metalliska och icke-metalliska material, inklusive fästelement, svetsfogar, nit- och skruvförband, limfogar och kompositmaterial. 

Provningen utförs i enlighet med internationella EN, ISO eller ASTM-standarder, där ett flertal metoder är ackrediterade av Swedac enligt ISO/IEC 17025. Vi kan också utföra provning enligt er egen kravspecifikation. 

I vår verkstad utför vi provuttag och tillverkar provstavar. Vi kan även ta ut prov ur större detaljer upp till 10 ton, och tillverkar provstavar i de allra flesta material. Även i udda och mer svårbearbetade material som titanaluminid och koppar, där vi kan säkerställa att materialets egenskaper inte påverkas inför provningen.

Kontakta oss för mer information.

Tensile Test
Mekanisk Provning

Dragprov, Tensile Test

Genom dragprovning bestäms t.ex. sträckgräns, brottöjning och brottgräns hos ett material tillsammans med ett antal andra parametrar beroende på material. Vi utför dragprov i rumstemperatur, vid förhöjda temperaturer och i kyla på metaller, plast, gummi och kompositmaterial.

Dragprov av metalliska material

Vi utför dragprov vid rumstemperatur, kyla och förhöjd temperatur för mätning och loggning av last, töjning, okrörelse och temperatur. Vi använder gängade eller hydrauliska grepp efter överenskommen provstavsgeometri. I vår verkstad utför vi provuttag och tillverkar provstavar med snabba genomloppstider. 

Elektromekaniska dragprovmaskiner
 • Belastning upp till 100 kN
 • Temperaturområde: -70 °C till 1 000 °C
 • Belastning från 0,5 kN upp till 250 kN
 • Provning i rumstemperatur 23 °C

Standarder: EN ISO 6892-1, ASTM E8, ASTM A370, EN 10002-1, ASTM F1147

Dragprov i förhöjd temperatur, varmdragprov
 • Temperaturområde: Upp till 1 000 °C
 • Belastning upp till 100 kN

Standarder: ISO 6892-2

Vi utför även dragprovning av fästelement, tråd, skruv- och nitförband och kan hjälpa till att ta fram fixturer för mer specifika behov. 

Kontakta oss för offert

Provning av komposit och polymera material 

Vi erbjuder även en mängd provmetoder för kompositmaterial, limfogar, plast och gummi. Läs mer i separat stycke längre ner på denna sida. 

Mekanisk Provning

Slagprov, Charpy Impact Test

Genom slagprovning bestäms slagsegheten hos ett material med ett hastigt provförlopp. Metoderna tillämpas på metalliska material och utförs i rumstemperatur, i kyla och i förhöjda temperaturer.

Slagprovning av metalliska material 

Slagseghetsprovet visar hur mycket energi materialet absorberar vid brottet. Slagprov med energimätning är en mer sofistikerad metod där man ser vad som händer med materialet under provningen, dvs energin mäts genom hela provförloppet.

 • Kapacitet: 450 J
 • Temperaturområde: Från -110 °C till 500 °C

De vanligaste provtemperaturerna är Rt och -46 °C.

Standarder: EN ISO 148-1, ASTM E23, ASTM A370, EN 10045-1

Slagprov med energimätning: EN ISO 14556

I vår verkstad utför vi provuttag och tillverkar provstavar med snabba genomloppstider, med V-notch, U-notch och även utan notch. Vi kan bearbeta mjuka metaller och material upp till 63 HRC.

Kontakta oss för offert 

Mekanisk Provning

Utmattningsprov, Fatigue Test

Genom ett utmattningsprov bestäms utmattningshållfastheten hos ett material som utsätts för upprepad, cyklisk last/töjning. Vi erbjuder ett flertal metoder för lågcykelutmattning (LCF), högcykelutmattning (HCF) och termomekanisk utmattning (TMF).

Utmattningsprovet mäter hur upprepad, cyklisk last påverkar ett material över tid. Syftet är att fastställa utmattningshållfastheten vid olika last/töjning, frekvens och temperaturförhållanden i ett accelererat provförlopp, och utförs enligt en föreskriven provningssekvens. 

Vi använder gängade eller hydrauliska grepp efter överenskommen provstavsgeometri.

Lågcykelutmattning (LCF)

Lågcykelutmattning (LCF) är ett utmattningsbrott orsakat av plastisk töjning efter ett relativt lågt antal cykler, normalt under 10.000 cykler. LCF-provning utförs för att bestämma utmattningshållfastheten i ett material, främst avseende töjningsegenskaper och spricktillväxt. 

Servohydrauliska utmattningsmaskiner
 • Belastning upp till 100 kN
 • Hastighet upp till 25 Hz
 • Temperaturområde från Rt upp till 1000 °C

Standarder: ISO 12106, ASTM E606

Högcykelutmattning (HCF)

Högcykelutmattning (HCF) uppstår  på material som utsätts för lägre laster med miljontals cykler, exemplevis vid snabb rotation. HCF-provning utförs i en axiell utmattningsrigg med kraftövervakning i frekvenser mellan 20 Hz och 120 Hz. Högcykelutmattning omfattar normalt en miljon eller fler cykler, och pågår till brott uppstår eller tills ett förutbestämt antal cykler har uppnåtts.

Servohydrauliska utmattningsmaskiner
 • Belastning upp till 100 kN
 • Hastighet upp till 25 Hz
 • Temperaturområde från Rt upp till 1000 °C
Elektrodynamiska utmattningsmaskiner
 • Belastning upp till 100 kN
 • Hastighet upp till 120 Hz
 • Temperaturområde från Rt upp till 850 °C

Standarder: ISO 1099

Termomekanisk utmattning (TMF)

Termomekanisk utmattning innebär att provet utsätts för samtidig mekanisk och termisk last som cyklas enligt ett förbestämt schema. Tillämpning är material som utsätts för stora temperaturvariationer, t ex turbinblad och motorkomponenter.

Servohydrauliska utmattningsmaskiner
 • Belastning upp till 100 kN
 • Töjningsstyrd provning
 • Temperaturområde: Cykling från Rt upp till 1000 °C

Standarder: ISO 12111, ASTM E2368

Kontakta oss för offert och för att diskutera behoven närmare.

 
Bend Test
Mekanisk Provning

Bockprov, Bend Test

Bockprovning innebär bestämning av bockbarhet, duktilitet, dvs plastisk deformation hos ett material utan att sprickbildning uppstår. Ett 3-punkts bockprov utförs normalt till mellan 90 och 180 graders vinkel med en förutbestämd radie. Ett godkänt resultat innebär att materialet inte bryts eller uppvisar sprickor i eller intill området där bockningen skett.

Vi utför ackrediterad bockprovning av svetsfogar, homogena metalliska material och ytbehandlade metalliska material. 

Belastning: Upp till 500 kN

Standarder:

 • Bockprovning av svetsfogar: SS-EN ISO 5173, ASTM E190
 • Övriga material: SS-EN ISO 7438, ASTM E290
Kontakta oss för offert. 
Bend Test
Hardness Test
Mekanisk Provning

Hårdhetsmätning, Hardness Test

Hårdhetsmätning eller hårdhetsprovning används för att kontrollera ett materials hårdhet. Vi utför ackrediterad hårdhetsmätning enligt Vickers, Rockwell och Brinell. Beroende på vald metod trycks en spets eller kula in i materialet med en förutbestämd kraft, där intryckets storlek mäts med mikroskop och ger ett hårdhetsvärde. 

Hårdhetsmätning utförs på grundmaterial, på komponenter, svetsfogar mm, t ex  för att kontrollera härddjup eller för att mäta hårdhet på ytskikt. Normalt utförs mätningen på ett flertal punkter för att få ett representativt värde. Vissa hårdhetsmätningar kan även utföras i fält på plats hos kund.

Provmetoder och standarder:

 • Vickers (HV): SS-EN ISO 6506-2, ASTM E384, ASTM E92
 • Rockwell (HRC): SS-EN ISO 6506-3, ASTM E18
 • Brinell (BHN): SS-EN ISO 6506-1, ASTM E10

Vi kan också utföra hårdhetsmätning på gummimaterial, s.k. Shore Test.

Kontakta oss för offert. 

Composites Mechanical Testing
Mekanisk Provning

Mekanisk provning av kompositmaterial, limfogar, plast och gummi

Vi är specialister på kompositmaterial, lim, tätningsmedel, plast och gummi. Mekanisk provning av dessa material används vid produktutveckling, löpande produktions- och ankomstkontroll samt i tekniska utredningar.

Provning av kompositmaterial

Mekanisk provning av kompositmaterial utförs vanligtvis för att kontrollera hållfastheten hos laminat avseende draghållfasthet, töjningsegenskaper och skjuvhållfasthet inom laminatets olika riktningar. 

Kompositprovning utförs i rumstemperatur, vid förhöjda temperaturer samt i kyla i kontrollerad miljö.

 • Belastning upp till 100 kN, elektromekaniska maskiner
 • Töjningsstyrd provning
 • Temperaturområde: - 70 °C  upp till 250 °C

Några av våra provmetoder och standarder för komposit:

 • Dragprov, Tensile strength: ASTM D3039, ASTM C297
 • Skjuvprov, Shear strength: ASTM D2344 (ILSS), ASTM D3518 (IPS), ASTM D5961
 • Kompressionsprov, Compression strength: ASTM D6641, ASTM C364
 • Flexural strength: ASTM D6272

Hos Element kan vi bistå med tillverkning av provpaneler och provstavar för dessa ändamål. Vi kan också hjälpa till med val och  montering av töjningsgivare inför provningen. Kontakta oss för offert.

Läs mer om våra tjänster för kvalitetssäkring av kompositmaterial här.

Skjuvprov och fläkprov av limfogar

Limfogar kontrolleras avseende hållfasthet och beständighet, där provföremål tillverkas och konditioneras efter kundens föreskrifter. Hållfastheten provas normalt före och efter konditionering, där också brottytorna analyseras och dokumenteras. 

Provmetoder:

 • Skjuvprovning: EN 2243-1, EN 1465, ISO 4587
 • Fläkprov: EN 2243-2, EN 2243-3

Kontakta oss för offert.

Läs mer om våra tjänster för kvalitetssäkring av lim och tätningsmedel här.

Dragprov av plast

Vid dragprovning av plast- och kompositmaterial används en videoextensiometer för dokumentation av töjningsförloppet. Bestämning av brottöjning och sträckgräns.

 • Belastning: Från 100 N till 20 kN

Standarder: ISO 527-2, ASTM D638

Kontakta oss för offert.

Läs mer om våra tjänster för kvalitetssäkring av plastmaterial här.

Provning av gummi

Vid provning av gummimaterial väljs metod och provningsmiljö efter materialets användningsområde och funktion.

Bestämning av t ex

 • Hårdhet
 • Brottgräns
 • Töjning
 • Sättning, ISO 815
 • Vikt- och volymändring
 • TR-provning (köld), ISO 2921
 • Relaxation
 • Ozonbeständighet, ISO 1431-1

Standarder: ISO 11346, ISO 188, ISO 1817

Kontakta oss för offert.

Läs mer om våra tjänster för kvalitetssäkring av gummimaterial här.

Konditionering av provföremål

Vi utför konditionering av material, komponeter och ytbehandlingar för provning av beständighet i driftsmiljö avseende hållfasthet och funktion.

Miljöer:

 • Värme upp till +300 °C
 • Kyla ner till -75 °C
 • Kombination värme/fukt +40 °C/10 % RF upp till +95 °C/98 % RF
 • Vätskor, drivmedel, olja etc.
 • Ozon
 • UV

Vi hjälper dig att kvalificera material och processer bland annat genom mekanisk provning. Kontakta oss gärna genom vårt kontaktformulär så hör vi av oss snarast.

Fråga en expert eller begär en offert