Oförstörande provning, OFP (eller NDT för non-destructive testing), är ett samlingsbegrepp för en mängd olika provningsmetoder utan förstörande ingrepp. Genom oförstörande provning kan vi inspektera material, fogar, komponenter och större strukturer, i produktion, före leverans, vid underhåll samt i tekniska utredningar och för att verifiera produktions- och reparationsprocesser.

OFP används för att upptäcka t ex sprickor, svetsdefekter, inneslutningar och korrosion, bestämma skikttjocklekar och andra materialegenskaper.

Vi utför inspektioner och erbjuder även Nivå 3-stöd för utveckling och verifiering av procedurer, samt utbildar och examinerar personal för att upprätthålla rätt behörigheter i er egen OFP-verksamhet.

Oförstörande provning och inspektion med certifierad personal

Vi utför provning på plats eller i vårt laboratorium med certifierad personal för specifika uppdrag, för löpande inspektioner eller som resurs vid arbetstoppar. Vår styrka är provning av komposit och andra lätta konstruktioner med höga kvalitetskrav. I vårt eget laboratorium finns också resurser och kompetens för provning och inspektion av material, komponenter och produkter.

Elements breda resurser inom OFP ger dig tillgång till expertkunskap (Nivå 3), teknisk assistans (Nivå 2) och utrustning inom samtliga metoder. Våra tekniker är certifierade enligt EN 4179/NAS 410 och/eller EN 473/ISO 9712.

Vi är godkända av Luftfartsverket enligt EASA Part 145 för inspektion med ultraljud, virvelström, röntgen, magnetpulver och penetrant.

Metod- och procedurutveckling inom OFP

Vi erbjuder rådgivning och konsultation inom oförstörande provning, för framtagning av specifik provmetod eller för utveckling och optimering av er interna OFP-verksamhet, t ex

 • Utveckling och implementering av OFP-procedurer
 • Verifiering av procedur och framtagning av teknikkort
 • Nivå 3-stöd
 • Utbildning och examinering av operatörer
Provmetoder

OFP är ett samlingsbegrepp för en mängd olika provmetoder. Några av våra vanligaste OFP-metoder är:

 • Ultraljudprovning (UT) 
 • Radiografisk provning (RT, Röntgenprovning)
 • Virvelströmsprovning (ET, Eddy Current Testing, Induktiv provning) 
 • Magnetpulverprovning (MT)
 • Penetrantprovning (PT)
 • Visuell provning (VT)
 • Shearografi 
Utbildning och examinering inom oförstörande provning

För att säkerställa att du som operatör inom OFP har rätt kompetens och behörighet erbjuder vi utbildning och examinering inom de flesta provningstekniker. Det krävs både teoretisk utbildning och praktisk erfarenhet, där kunskapsnivån med vissa tidsintervall måste verifieras med praktiskt och teoretiskt prov.

Vi erbjuder även en introduktionskurs till oförstörande provning, som ger dig en allmän orientering i de vanligaste OFP-metoderna. Den innehåller både teoretiska och praktiska övningar i respektive metod och riktar sig till all personal som önskar en introduktion i oförstörande provning.

Läs mer om våra utbildningar och examinering inom OFP.

Fråga en expert eller begär en offert