Element Metech Göteborg

Element Metech erbjuder kalibrering av mätinstrument, mätdon och givare inom ett mycket brett område, samt koordinatmätning för produktionskontroll genom uppmätning av t ex fixturer, referensprov och utfallsprov.

I Göteborg finns vi i Ruags lokaler vid Delsjömotet, och här är vi specialiserade på kalibrering inom elstorheter.