Element Linköping, Tannefors

Element Materials Technology erbjuder materialteknisk provning och analys, tekniska utredningar, rådgivning och utbildning för kvalitetssäkring av material och processer inom metall/svets, komposit, polymerer, ytbehandling, drivmedel och smörjmedel.

I våra lokaler på ASJ-vägen 7 i Linköping finns vårt huvudkontor och avdelningarna för metalliska material, polymera material, kompositmaterial, ytteknik och laboratorier för mekanisk provning, metallografiska undersökningar, oförstörande provning och skadeutredningar. Här finns också vårt utbildningscenter där vi årligen håller ett stort antal kurser inom bl.a. svetsning och oförstörande provning.

I Linköping, finns vårt laboratorium för analys av drivmedel och smörjmedel, där vi erbjuder en stor bredd av kvalitetskontroller av driv- och smörjmedelsprodukter samt oljeanalyser för tillståndskontroll av oljesmorda system. Våra experter deltar också i tekniska utredningar och håller utbildningar inom driv- och smörjmedelsområdet.

 

Element Metech Linköping

Element Metech erbjuder kalibrering av mätinstrument, mätdon och givare inom ett mycket brett område, samt koordinatmätning för produktionskontroll genom uppmätning av t ex fixturer, referensprov och utfallsprov.

I Linköping vi utför kalibrering inom elektriska, geometriska och mekaniska storheter.