Element Materials Technology Linköping

Element Materials Technology erbjuder materialteknisk provning och analys, tekniska utredningar, rådgivning och utbildning för kvalitetssäkring av material och processer inom metall/svets, komposit, polymerer, ytbehandling, drivmedel och smörjmedel.

I våra lokaler på ASJ-vägen 7 i Linköping finns vårt huvudkontor och avdelningarna för metalliska material, polymera material, kompositmaterial, ytteknik och laboratorier för mekanisk provning, metallografiska undersökningar, oförstörande provning och skadeutredningar. Här finns också vårt utbildningscenter där vi årligen håller ett stort antal kurser inom bl.a. svetsning och oförstörande provning.

I Linköping, finns vårt laboratorium för analys av drivmedel och smörjmedel, där vi erbjuder en stor bredd av kvalitetskontroller av driv- och smörjmedelsprodukter samt oljeanalyser för tillståndskontroll av oljesmorda system. Våra experter deltar också i tekniska utredningar och håller utbildningar inom driv- och smörjmedelsområdet.

 

Element Metech Linköping

Element Metech erbjuder kalibrering av mätinstrument, mätdon och givare inom ett mycket brett område, samt koordinatmätning för produktionskontroll genom uppmätning av t ex fixturer, referensprov och utfallsprov. Vi kan hantera de flesta storheter och fabrikat på marknaden och utför kalibrering i våra egna laboratorier eller på plats hos dig som kund.

I Linköping vi utför kalibrering inom elektriska, geometriska och mekaniska storheter.

Som leverantör är vi certifierade enligt ISO 9001 och våra ackrediterade laboratorier är ackrediterade, av de nationella ackrediteringsorganen, enligt ISO/IEC 17025. Våra tjänster är till för att hjälpa dig att uppfylla kraven som ställs på kalibrering och underhåll av era mätdon, d.v.s. tjänsterna ger en metrologisk bekräftelse enligt kraven i ISO 9000 och ISO 100121.

Läs mer om våra tjänster här:  www.elementmetech.se