Sedan Björn Kullman började som sverigechef för Element Materials Technology 2018 har mycket hänt inom bolaget, både i Sverige och internationellt. Från och med i år arbetar också Elements båda svenska verksamheter, Element Materials Technology AB och Element Metech AB, som en gemensam organisation med Björn Kullman som chef.

Björn Kullman

Några ord från Björn:

Ny organisation 2021 

Sammanslagningen ser vi som en naturlig följd av att vi har många gemensamma kunder inom de svenska verksamheterna, och många av våra kunder efterfrågar både materialtekniska tjänster och kalibreringstjänster. Förutom fördelen med samordning av administrativa funktioner ser vi också stora fördelar med att samordna t ex ledningsgrupp och kvalitet för hela den svenska verksamheten, och att våra tekniska team kommer närmare varandra. Av praktiska skäl, t ex gällande avtal och ackrediteringar, så kommer båda bolagen att finnas kvar tillsvidare.

Samtidigt har Element globalt genomfört en större omorganisation, med förenkling och affärsmässighet i fokus. För vår del innebär det att vi kan satsa långsiktigt på att utöka våra tekniska förmågor för kunna bredda och fördjupa våra kundrelationer.

Hur gick det för Element under corona-året 2020?

Tack bra! I takt med att industrin i delar av världen stängde ner i våras så påverkades såklart även Element internationellt av nedgången inom t ex det civila flyget, men för vår Nordiska verksamhet och Sverige i synnerhet som arbetar med en bred palett av tjänster och mot en stor bredd inom industrin, så var 2020 ett mycket bra år som helhet.

Hur ser du på 2021 och den närmaste framtiden?

Vi har ett nytt 12-årigt samarbetsavtal med Saab för både materialtekniska tjänster och kalibrering, där full aktivitet pågår med implementering av det utökade samarbetet. Samtidigt har vi flera intressanta nya och utökade samarbeten på gång. Bland annat beslutade LEAX Quality i Köping att inte längre bedriva intern kalibreringsverksamhet, så sedan årsskiftet så drivs den i Element Metechs regi. LEAX kalibreringsteam kommer under året att flytta till vår närbelägna kalibreringsverksamhet i Arboga. Just nu är det också mycket fokus på expansion, och på vår stora satsning i Linköping.

Element Linköping ombyggnad

Stor ombyggnad hos Element i Linköping

I har idag Element verksamheter på tre olika platser i Linköping: materialprovning, driv- och smörjmedelsanalys, och kalibrering av mätinstrument. Huvudkontoret på ASJ-vägen 7 Vid Linköpings flygplats som även inrymmer laboratorierna för materialprovning och utbildning, har just påbörjat en rejäl ombyggnation. 

Hela fastigheten byggs om, nya produktionsytor frigörs, och när allt är klart kommer samtliga Linköpings verksamheter inrymmas på de 7 000 kvadratmetrarna. Totalt rör det sig om en satsning värd 25 miljoner kr och arbetet sker i etapper för att inte störa ordinarie verksamhet. Inflyttning av de andra verksamheterna sker mot slutet av projektet hösten 2022.

Element i Linköping blir den svenska verksamhetens flaggskepp och Center of Excellence inom materialteknik/provning och mätteknik/kalibrering, samt Element Academy med utbildningstjänster och certifiering/examinering av personal inom t ex svetsning och oförstörande provning.

“Just nu är det mycket fokus på expansion och på vår stora satsning i Linköping. Ombyggnaden ger oss en yta på närmare 7 000 kvadratmeter, och är en del i vår långsiktiga satsning på att utöka våra tekniska förmågor för kunna bredda och fördjupa våra kundrelationer.”

Björn Kullman

General Manager, Sverige